За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Топлоенергетика

I. Пределни цени на топлинна енергия и преференциални цени на  електрическа енергия от комбинирано производство

Натисни тук

Забележка: В цените не е включен данък върху добавената стойност

II. Цени за присъединяване на нови потребители на топлинна енергия

Дружества

Видове потребители и топлоносител

ЦЕНИ

до 100 кВт

до 300 кВт

до 600 кВт

до 1000 кВт

до 1500 кВт

до 2000 кВт

над 2000 кВт

Решение №

Сума лв

Сума  лв

Сума  лв

Сума лв

Сума лв

Сума лв

Сума лв

1

ТОПЛОФИКАЦИЯ
СОФИЯ ЕАД

Битови*

518

571

654

759

896

1032

1168 Ц-044/ 12.12.2002

Стопански и бюджетни* с гореща вода

527

579

663

768

904

1040

1177

Стопански и бюджетни с водна пара

509

579

685

825

1001

1177

1352

2

ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК ЕАД

Битови*

506

557

639

743

876

1010

1143 Ц-046/ 12.12.2002

Стопански и бюджетни* с гореща вода

513

565

647

750

884

1017

1151

Стопански и бюджетни с водна пара

495

563

665

801

970

1140

1309

3

ТОПЛОФИКАЦИЯ
КАЗАНЛЪК ЕАД

Битови*

479

523

592

679

791

904

1017 Ц-045/ 12.12.2002

Стопански и бюджетни* с гореща вода

490

534

603

690

803

915

1028

Стопански и бюджетни с водна пара

480

538

625

741

886

1032

1177

4

ТОПЛОФИКАЦИЯ
ВРАЦА ЕАД

Битови*

502

551

630

729

857

986

1114 Ц-047/ 12.12.2002

Стопански и бюджетни* с гореща вода

510

560

639

738

866

994

1123

Стопански и бюджетни с водна пара

0

0

0

0

0

0

0

5

ТОПЛОФИКАЦИЯ
БУРГАС ЕАД

Битови*

534

593

686

805

957

1109

1262 Ц-051/ 12.12.2002

Стопански и бюджетни* с гореща вода

548

607

701

819

971

1123

1276

Стопански и бюджетни с водна пара

530

590

679

798

947

1096

1245

6

ТОПЛОФИКАЦИЯ
СЛИВЕН ЕАД

Битови*

518

558

622

702

806

909

1013 Ц-049/ 12.12.2002

Стопански и бюджетни* с гореща вода

527

567

631

711

815

919

1022

Стопански и бюджетни с водна пара

516

564

637

735

856

978

1099

7

ТОПЛОФИКАЦИЯ
РУСЕ ЕАД

Битови*

399

436

496

571

669

766

863 Ц-048/ 12.12.2002

Стопански и бюджетни* с гореща вода

410

448

508

583

680

778

875

Стопански и бюджетни с водна пара

403

453

529

629

755

880

1006

8

ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЛОВДИВ ЕАД

Битови*

264

300

349

447

544

606

715 Ц-055/ 20.12.2002

Стопански и бюджетни* с гореща вода

 282

318

367

464

562

623

733

Стопански и бюджетни с водна пара

 299

 335

384

481

579

641

750

9

ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЛЕВЕН ЕАД

Битови*

441

484

552

639

750

862

974 Ц-054/ 20.12.2002

Стопански и бюджетни* с гореща вода

448

491

560

646

758

869

981

Стопански и бюджетни с водна пара

456

542

672

844

1060

1277

1494

10

ТОПЛОФИКАЦИЯ
ГАБРОВО ЕАД

Битови*

387

430

497

583

694

805

916 Ц-050/ 12.12.2002

Стопански и бюджетни* с гореща вода

394

437

505

591

702

813

923

Стопански и бюджетни с водна пара

379

430

505

606

732

858

984
11

"ТОПЛОФИКАЦИЯ
ВТ" ЕАД

Битови* 403 449 523 616 735 855 975 Ц-002/ 30.01.2003
Стопански и бюджетни* с гореща вода 408 454 528 620 740 860 980
Стопански и бюджетни с водна пара
12

"ТОПЛОФИКАЦИЯ"
– Ямбол ЕАД

Потребители с гореща вода 378 421 488 573 683 792 902 Ц-020/ 25.10.2005
Потребители с водна пара 371 421 495 594 718 842 966
13

"ТОПЛОФИКАЦИЯ"
– Варна ЕАД

Потребители на гореща вода 486.72 537.45 617.45 719.10 850.02 980.94 111.86 Ц-023/ 25.11.2004

Забележки:
1. В цените не е включен данък върху добавената стойност
2. Потребителите, означени със *, са диференцирани в зависимост от мощността на абонатната станция