За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Контакти

София 1000
бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10

Консултации за подаване на жалби:

Може да  изпращате Вашите писмени жалби на следния адрес: dker@dker.bg

Електроенергетика и Топлоенергетика – тел.: 02 9359 726

Природен газ – тел.: 02 9359 744

 В и К услуги – тел.: 02 9359 627

Справки относно ценово регулиране и лицензии:

Електроенергетика – тел.: 02 9359 733

Топлоенергетика – тел.: 02 9359 650

Природен газ – тел.: 02 9359 647

В и К услуги – тел.: 02 9359 679

Деловодство тел.: 02 9359 628 

Работно време с граждани от 9:00 до 17:30 часа

    факс: 02 988 8782

    dker@dker.bg

Представителите на медиите могат да отнасят своите въпроси по актуални теми от дейността на КЕВР на следния адрес :  gspasov@dker.bg, тел.: 02 9359 698