За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Сертификати за произход

 


2017 г.
MS Excel документ Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.06.2017 г. до 30.06.2017 г. - 34.87KB
MS Excel документ Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.05.2017 г. до 31.05.2017 г. - 35.93KB
MS Excel документ Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г. - 36.48KB
MS Excel документ Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г. - 35.63KB
MS Excel документ Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.02.2017 г. до 28.02.2017 г. - 35.63KB
MS Excel документ Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.01.2017 г. до 31.01.2011 г. - 35.73KB
2016 г.
MS Excel документ Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. - 35.08KB
MS Excel документ Регистър на електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.11.2016 г. до 30.11.2016 г. - 34KB
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.10.2016 г. до 31.10.2016 г. - 380.89KB
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г. - 379.2KB
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.08.2016 г. до 31.08.2016 г. - 373.24KB
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.07.2016 г. до 31.07.2016 г. - 309.63KB
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.06.2016 г. до 30.06.2016 г. - 248.03KB
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.05.2016 г. до 31.05.2016 г. - 324.2KB
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.04.2016 г. до 30.04.2016 г. - 323.34KB
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.03.2016 г. до 31.03.2016 г. - 321.4KB
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.02.2016 г. до 29.01.2016 г. - 317.03KB
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 01.01.2016 г. до 31.01.2016 г. - 316.98KB
2015 г.
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 26.10.2015 г. до 31.12.2015 г. - 354.95KB
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 25.07.2015 г. до 25.10.2015 г. - 313.41KB
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, 01.01.2015–24.07.2015 г. - 318.9KB
2014 г.
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за 2014 г. - 129.86KB
2013 г.
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за 2013 г. - 134.31KB
2012 г.
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за 2012 г. - 139.14KB
PDF документ Регистър на сертификати за произход за електрическа енергия, произведена от ВЕИ, приети с решениe на ДКЕВР № С-06 от 23.07.2012 г. - 290.73KB
PDF документ Регистър на допълнителни сертификати за произход за електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за 2012 г. - 190.46KB
2011 г.
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за 2011 г. - 133.56KB
PDF документ Регистър на допълнителни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 1.01.2011 г. до 31.12.2011 г. - 127.15KB
2010 г.
PDF документ Регистър на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за 2010 г. - 132.99KB
PDF документ Регистър на допълнителни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода от 1.01.2010 г. до 31.12.2010 г. - 190.06KB
2009 г.
PDF документ Регистър на сертификати за произход за електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за 2009 г. - 187.75KB