За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Връзки

Държавни институции

Президент на Република България

Народно събрание

Конституционен съд

Правителство на Република България

Министерство на вътрешните работи

Министерство на външните работи

Министерство на здравеопазването

Министерство на земеделието и храните

Министерство на икономиката

Министерство на енергетиката

Министерство на образованието и науката

Министерство на културата

Министерство на туризма

Министерство на младежта и спорта

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на финансите

Държавна агенция за българите в чужбина

Агенция за икономически анализи и прогнози

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Агенция за ядрено регулиране

Български пощи ЕАД

Българска народна банка

Комисия за защита на потребителите

Комисия за защита на конкуренцията

Национален статистически институт

Патентно ведомство на Република България

Черноморски Енергиен Център


 

Енергийни дружества

Български енергиен холдинг ЕАД

Електроенергиен системен опеатор ЕАД

Национална Електрическа Компания ЕАД

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

ЧЕЗ Разпределение България

ЕВН България

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД

Булгаргаз ЕАД

Булгартрансгаз ЕАД

"Овергаз"

"Топлофикация София" ЕАД

"Топлофикация Плевен" ЕАД

"Топлофикация Бургас" ЕАД

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД

"Топлофикация Враца" ЕАД

"Топлофикация Русе" ЕАД

"Топлофикация Перник" ЕАД

"Топлофикация Сливен" ЕАД

"Енергопроект" АД

"Бул Еко Енергия" ООД

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

"Мини Марица–изток" ЕАД

"Българска независима енергийна борса" ЕАД

Регулаторни структури

Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER)

Съвет на европейските енергийни регулатори (CEER)

Регионална асоциация на енергийните регулаторни органи от Централна и Източна Европа (ERRA)

Енергийна общност на Югоизточна Европа (Energy Community)

Асоциация на регулаторните комисии на САЩ (NARUC)

Финансови институции

Световна банка

Международен валутен фонд

Европейска банка за възстановяване и развитие (EBRD)

Други

Административен регистър

Европейска комисия

Международна мрежа на енергийните регулатори (IERN)