За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Профил на купувача2017 "Доставка на компютри и хардуер"
PDF документ Решение № ОП-4 от 10.08.2017 г. публикувано на 11.08.2017 г. - 144.58KB
PDF документ Протокол № 2 от работата на работната комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА КЕВР” с обособени позиции. Публикуван на 11.08.2017 г. - 184.79KB
PDF документ Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците в публично състезание на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютри и хардуер за нуждите на КЕВР”. Публикувано на 14.07.2017 г. - 287.24KB
PDF документ Протокол от работата на работната комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА КЕВР” с обособени позиции. Публикуван на 14.07.2017 г. - 282.29KB
ZIP документ КЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА КЕВР” с обособени позиции. Публикувано на 19.06.2017 г. - 1.53MB
2017 "Ремонтни работи на помещения в сградата на КЕВР"
PDF документ Протокол за работата на комисията по процедура възлагане на обществена поръчка по ЗОП, с предмет „Ремонтни работи на помещения в сградата на КЕВР с адрес : гр. София, бул. „А. Дондуков“ 0 8-10. Публикуван на 27.07.2017 г. - 391.51KB
ZIP документ КЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Ремонтни работи на помещения в сградата на КЕВР с адрес: гр. София, бул. „Княз А. Дондуков“ № 8-10. Публикувано на 16.06.2017 г. - 1.47MB
2016 "Предоставяне на фиксирани и мобилни гласови телефонни услуги за нуждите на КЕВР"
PDF документ Договор за представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа № ДУ-08/28.08.2017 г. Публикуван на 17.03.2017 г. - 263.7KB
PDF документ Договор за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие № ДУ-06/28.02.2017 г. Публикуван на 17.03.2017 г. - 268.5KB
PDF документ Протокол от работата на работната комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на фиксирани и мобилни гласови телефонни услуги за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране, с две обособени позиции". Публикуван на 25.01.2017 г. - 292.78KB
PDF документ Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти. Публикувано на 06.01.2017 г. - 589.4KB
ZIP документ КЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Предоставяне на фиксирани и мобилни гласови телефонни услуги за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране, с две обособени позиции". Публикувана на 22.12.2016 г. - 1.67MB
2016 „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени"
PDF документ Договор за „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране“. Публикуван на 21.02.2017 г. - 264.73KB
PDF документ Протокол от работата на работната комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране“. Публикуван на 20.01.2017 г. - 291.72KB
ZIP документ КЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране“. Качено на 20.12.2016 г. - 894.74KB
2016 "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на КЕВР"
PDF документ Договор за "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на Комисия за енергийно и водно регулиране". Публикувана на 21.02.2017 г. - 256.71KB
PDF документ Протокол от работата на работната комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на Комисия за енергийно и водно регулиране“. Качено на 04.01.2017 г. - 290.39KB
PDF документ Съобщение за публичен жребий. Публикувано на 15.12.2016 г. - 563.35KB
ZIP документ Документация за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на Комисия за енергийно и водно регулиране". Публикувана на 05.12.2016 г. - 1.43MB
2016 "Изработка на официален интернет сайт на КЕВР и портал за предоставяне на информация и услуги"
PDF документ Договор за "Единен портал за предоставяне на информация и услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране". Публикуван на 21.02.2017 г. - 179.69KB
PDF документ Договор за Изработка на официален интернет сайт на Комисията за енергийно и водно регулиране". Публикуван на 21.02.2017 г. - 178.96KB
PDF документ Протоколи от работата на работната комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка на официален интернет сайт на Комисията за енергийно и водно регулиране и портал за предоставяне на информация и услуги“. Качен на 06.01.2017 г. - 286.27KB
PDF документ Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти. Публикувано на 07.12.2016 г. - 50.69KB
ZIP документ Документация възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка на официален интернет сайт на Комисията за енергийно и водно регулиране и портал за предоставяне на информация и услуги“ с две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Официален интернет сайт на Комисията за енергийно и водно регулиране
Обособена позиция №2: Единен портал за предоставяне на информация и услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране. Публикувана на 25.11.2016 г.
- 1.26MB
2016 "Доставка на 2 (два) броя нови леки автомобили за нуждите на КЕВР"
PDF документ Договор № Д-дост-12 за доставка на леки автомобили. Публикуван на 22.12.2016 г. - 471.19KB
PDF документ Протоколи от работата на работната комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на 2 (два) броя нови леки автомобили за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране. Публикуван на 22.11.2016 г. - 281.37KB
PDF документ Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти. Публикувано на 11.11.2016 г. - 445.01KB
ZIP документ Документация за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Доставка на 2 (два) броя нови леки автомобили за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране. Публикувана на 03.11.2016 г. - 966.26KB
2016 "Доставка на канцеларски материали, консумативи за хардуер и хигиенни материали за нуждите на КЕВР"
PDF документ Договор № Д-дост-15 за доставка на хигиенни материали. Публикуван на 22.12.2016 г. - 242.93KB
PDF документ Договор № Д-дост-14 за доставка на консумативи за хардуер. Публикуван на 22.12.2016 г. - 375.37KB
PDF документ Договор № Д-дост-13 за доставка на канцеларски материали. Публикуван на 22.12.2016 г. - 376.43KB
PDF документ Протоколи от работата на работната комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на канцеларски материали, консумативи за хардуер и хигиенни материали за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране. Публикуван на 14.11.2016 г. - 5.19MB
PDF документ Разяснение № 3. Публикувано на 28.10.2016 г. - 950.69KB
PDF документ Разяснение № 2. Публикувано на 28.10.2016 г. - 1.08MB
PDF документ Разяснение № 1. Публикувано на 27.10.2016 г. - 2.06MB
ZIP документ Документация за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Доставка на канцеларски материали, консумативи за хардуер и хигиенни материали за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране, с три обособени позиции:
Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали
Обособена позиция №2: Доставка на консумативи за хардуер
Обособена позиция №3: Доставка на хигиенни материали
Разяснение № 1
Разяснение № 2
Разяснение № 3.
Публикувана на 21.10.2016 г.
- 4.57MB
2016 "Доставка на компютри и хардуер за нуждите на КЕВР"
PDF документ Договор № Д-дост-11 за доставка на компютърни конфигурации и монитори. Публикуван на 22.12.2016 г. - 272.23KB
PDF документ Договор № Д-дост-10 за доставка на принтери. Публикуван на 22.12.2016 г. - 270.16KB
PDF документ Договор № Д-дост-8 за доставка на сървърни конфигурации и лентово устройство за архивиране на данни. Публикуван на 22.12.2016 г. - 269.2KB
PDF документ РЕШЕНИЕ №ОП-14/ 20.10.2016 т. на основание чл. 181, ал.6 от ЗОП и Доклад №О-Дк-417/14.10.2016 г. и протоколи за работата на комисията, определена със Заповед №З-ОФ-22/07.09.2016 г. за разглеждане на офертите за възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютри и хардуер за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране с три обособени позиции, открита с Решение № ОП-05 /26.07.2016 г. Публикувано на 20.10.2016 г. - 283.61KB
PDF документ ДОКЛАД от работна група, определена със Заповед № З-ОФ-22 от 07.09.2016 г. за разглеждане на офертите за възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютри и хардуер за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране, с три обособени позиции, открита с Решение № ОП-5 от 26.07.2016 г. Публикувано на 20.10.2016 г. - 366.93KB
PDF документ Протокол №3 от работата на комисията за разглеждане на офертите за възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютри и хардуер за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране, с три обособени позиции, открита с Решение № ОП-5 от 26.07.2016 г. Публикуван на 20.10.2016 г. - 292.9KB
PDF документ Протокол №2 от работата на комисията за разглеждане на офертите за възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютри и хардуер за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране, с три обособени позиции, открита с Решение № ОП-5 от 26.07.2016 г. Публикуван на 20.10.2016 г. - 259.16KB
PDF документ Съобщение относно обявяване на резултатите от оценяването на офертите на участниците по показателите, обхващащи параметрите от техническите предложения, и оповестяване на ценовите предложения. Публикувано на 21.09.2016 г. - 288.16KB
PDF документ Протокол от работата на комисията за разглеждане на офертите за възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютри и хардуер за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране, с три обособени позиции, открита с Решение № ОП-5 от 26.07.2016 г. Публикувано на 13.09.2016 г. - 239.81KB
ZIP документ 1. Документация с предмет: Доставка на компютри и хардуер за нуждите на Комисия за енергийно и водно регулиране” с три обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на сървърни конфигурации и лентово устройство за архивиране на данни“;
Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни конфигурации и монитори“;
Обособена позиция №3 „Доставка на принтери“;
2. Приложения;
3. Решение за откриване на процедура ОП-5/26.07.2016 г.;
4. Обявление за обществена поръчка ОП-5/26.07.2016 г.
Решение № 742126 и Обявление за обществена поръчка № 742128 са публикувани на страницата на АОП.
Публикувана на 27.07.2016 г.
- 942.86KB
PDF документ Разяснение № 1, публикувано на 05.08.2016 г. - 76.41KB
PDF документ Разяснение № 2, публикувано на 12.08.2016 г. - 79.97KB
PDF документ Разяснение № 3, публикувано на 18.08.2016 г. - 118.79KB
PDF документ Разяснение № 4, публикувано на 19.08.2016 г. - 62.67KB
2016 "РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА КЕВР"
PDF документ ДОГОВОР № ДР-01 ЗА СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ РАБОТИ - 275.72KB
PDF документ ДОГОВОР № ДР-02 ЗА СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ РАБОТИ - 338.18KB
ZIP документ Обявa и документи към нея за събиране на оферти за обществена поръчка: Ремонтни работи на помещения, предоставени за управление и стопанисване на Комисията за енергийно и водно регулиране, с две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Ремонт на помещения и покрив в сградата на КЕВР с адрес: гр. София, бул. "Княз А. Дондуков" № 8-10;
Обособена позиция №2: Ремонт на предоставени на КЕВР жилища - апартамент № 3 на адрес: ж.к. 'Младост-2", бл.208а, ет.2, София, и апартамент 133, ж.к "Младост- 1", бл.25, вх.4, ет.8, София.
Обявата и документацията са публукувани на 11.07.2016 г.
- 1.47MB
PDF документ Разяснение № 1, публикувано на 21.07.2016 г. - 101.15KB
PDF документ Протокол от работата на длъжностните лица назначени със заповед З-ОФ-0005 за разглеждане на оферти за обществена поръчка: Ремонтни работи на помещения, предоставени за управление и стопанисване на Комисията за енергийно и водно регулиране, публикуван на 08.08.2016 г. - 274.43KB
2016 ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ
ZIP документ Плащания по договори, сключени през 2016 г. - 784.02KB
2016 "ДОСТАВКА И СНАБДЯВАНЕ С ТЕЧНИ ГОРИВА НА 8 БРОЯ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ"
PDF документ Договор за доставка на гориво - 143.28KB
PDF документ Протокол от работата на определените със Заповед № З-ОФ-9 от 14.03.2016 г. длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят постъпилите оферти в процедурата по Глава осем "а" от ЗОП "Доставка и снабдяване с течни горива на 8 броя автомобили, собственост на Комисията за енергийно и водно регулиране" - 305.57KB
ZIP документ Документация за участие в процедура по условията и реда на Глава осем "а" от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана за "Доставка и снабдяване с течни горива на 8 броя автомобили, собственост на Комисията за енергийно и водно регулиране".
Поканата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки под уникален код 9050794.
- 188.74KB
2016 "ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДЕНОНОЩНА ОХРАНА НА СГРАДАТА НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СОФИЯ, БУЛ. "КНЯЗ ДОНДУКОВ № 8-10"
PDF документ Договор за осигуряване на физическа денонощна охрана на сградата на КЕВР - 191.57KB
PDF документ Протокол от работата на определените със Заповед № З-ОХ-9/12.02.2016 г. длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят постъпилите оферти в процедурата по Глава осем "а" от ЗОП "Физическа денонощна охрана на сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране, находяща се в гр. София, бул. "Княз Дондуков No 8-10" - 897.24KB
ZIP документ Комисията за енергийно и водно регулиране открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Осигуряване на физическа денонощна охрана на сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране, находяща се в гр. София, бул. "Княз Дондуков № 8-10".
Поканата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки под уникален код 9050111.
- 423.43KB
2015 ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ ЗА ХАРДУЕР И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
PDF документ Договор за доставка на канцеларски материали - 256.93KB
PDF документ Договор за доставка на консумативи за хардуер - 266.04KB
PDF документ Договор за доставка на хигиенни материали - 214.33KB
ZIP документ Обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали, консумативи за хардуер и хигиенни материали за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране” - 294.41KB
PDF документ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ ЗА ХАРДУЕР И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ” (22.01.2016 г.) - 311.39KB
ZIP документ П Р О Т О К О Л И от работата на определените със Заповед № З-ОФ-1/04.01.2016 г. на председателя на КЕВР длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят постъпилите оферти за открита процедура с предмет: „Доставка на канцеларски материали, консумативи за хардуер и хигиенни материали за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране”. - 624.07KB
PDF документ Отговор във връзка с запитване относно обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на Канцеларски материали, консумативи за хардуер и хигиенни материали за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране” - 187.04KB
PDF документ Отговор във връзка с запитване относно обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на Канцеларски материали, консумативи за хардуер и хигиенни материали за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране” - 971.87KB
ZIP документ КЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на Канцеларски материали, консумативи за хардуер и хигиенни материали за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране” , Решение №695657 и Обявление за обществена поръчка №695654 публикувани на страницата на АОП. - 797.76KB
2015 ДОСТАВКА НА СЪРВЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ, ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ С МОНИТОР, МОНОХРОМНИ ПРИНТЕРИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МАШИНИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЕВР
PDF документ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА СЪРВЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ, ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ С МОНИТОР, МОНОХРОМНИ ПРИНТЕРИ И МОНОХРОМНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МАШИНИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - 238.11KB
PDF документ П Р О Т О К О Л от работата на определените със Заповед № З-ОФ-25/04.08.2015 г. на председателя на КЕВР длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят постъпилите оферти в процедурата по Глава осем „а” от ЗОП „Доставка на сървърни конфигурации, персонални компютри с монитор, монохромни принтери и мултифункционални машини за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране ”. - 153.42KB
ZIP документ КЕВР открива процедура по условията и реда на Глава Осем "а" от Закона за обществените поръчки за: "ДОСТАВКА НА СЪРВЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ, ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ С МОНИТОР, МОНОХРОМНИ ПРИНТЕРИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МАШИНИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ" – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана.
Поканата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки под уникален код 9044090.
- 211.34KB
PDF документ Решение № ЗОП-3/22.06.2015 г., за прекратяване процедурата по възлагане на обществена поръчка по реда на глава "осем а" от ЗОП - 192.2KB
PDF документ Указание във връзка с получено в ДКЕВР запитване по документация за участие в процедура с предмет "ДОСТАВКА НА СЪРВЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ, ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ С МОНИТОР, МОНОХРОМНИ ПРИНТЕРИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МАШИНИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ" - 140.09KB
ZIP документ КЕВР открива процедура по условията и реда на Глава Осем "а" от Закона за обществените поръчки за: "ДОСТАВКА НА СЪРВЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ, ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ С МОНИТОР, МОНОХРОМНИ ПРИНТЕРИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МАШИНИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ" – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана.
Поканата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки под уникален код 9042307.
- 201.35KB
2015
PDF документ Договор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на ДКЕВР - 654.34KB
PDF документ Договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на ДКЕВР - 1.42MB
PDF документ Договор за доставка на консумативи за хардуер за нуждите на ДКЕВР - 436.4KB
PDF документ Договор за доставка на канцеларски материали за нуждите на ДКЕВР - 507.33KB
2015 ФИЗИЧЕСКА ДЕНОНОЩНА ОХРАНА
PDF документ Договор за осигуряване на физическа денонощна охрана на сградата на ДКЕВР - 140.78KB
PDF документ Протокол от работата на определените със Заповед № З-ОФ-8/16.02.2015 г. на председателя на ДКЕВР длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят постъпилите оферти в процедурата по Глава осем "а" от ЗОП "Физическа денонощна охрана на сградата на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, находяща се в гр. София, бул. "Княз Дондуков № 8-10" - 367.3KB
PDF документ Указание във връзка с получено в ДКЕВР запитване по документация за участие в процедура с предмет "Физическа денонощна охрана на сградата на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, находяща се в гр. София, бул. "Княз Дондуков" 8-10" - 39.91KB
ZIP документ Публична покана за "Физическа денонощна охрана на сградата на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, находяща се в гр. София, бул. "Княз Дондуков" 8-10" - 244.26KB
2014 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЕВР
PDF документ Резултати от класиране на участниците, подали оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на глава осем „а” от закона за обществените поръчки с предмет „Предоставяне на телефонни услуги за нуждите на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране” - 410.58KB
PDF документ Допълнителни разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет "Предоставяне на телефонни услуги за нуждите на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране" (публикувано на 08.12.2014 г.) - 351.19KB
ZIP документ ДКЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка по условията и реда на глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана с предмет: „Предоставяне на телефонни услуги за нуждите на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране с две обособени позиции: обособена позиция № 1 „Предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга” и обособена позиция № 2 „Предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”, публикувана на сайта на АОП на 01.12.2014 г. с уникален идентификационен номер 9036839. - 259.9KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ЗОП-4/29.10.2014 г. относно оттегляне на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на телефонни услуги за нуждите на ДКЕВР“, публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код 9034605 от 13.10.2014 г. - 88.86KB
PDF документ Допълнителни разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Предоставяне на телефонни услуги за нуждите на ДКЕВР" - 71.31KB
PDF документ Допълнителни разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Предоставяне на телефонни услуги за нуждите на ДКЕВР" - 1.77MB
ZIP документ ДКЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на телефонни услуги за нуждите на ДКЕВР", публикувана в АОП на 13.10.2014 г. с уникален идентификационен номер 9034605 - 824.15KB
2014 ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХАРДУЕР
ZIP документ Протоколи от работата на работната комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за хардуер за нуждите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ” - 77.87KB
ZIP документ Обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на канцеларски материали и консумативи за хардуер за нуждите на ДКЕВР - 231.68KB
PDF документ СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХАРДУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ”, С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ” И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ХАРДУЕР” - 212.27KB
MS Word документ Съобщение за предоставяне на допълнителни документи за обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и консумативи за хардуер за нуждите на ДКЕВР" - 55.09KB
ZIP документ Важно!!! Срок за получаване на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и консумативи за хардуер за нуждите на ДКЕВР" – 31.10.2014 г - 1.78MB
PDF документ Допълнителни разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и консумативи за хардуер за нуждите на ДКЕВР" - 1.63MB
PDF документ Допълнителни разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и консумативи за хардуер за нуждите на ДКЕВР" - 1.08MB
PDF документ Допълнителни разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и консумативи за хардуер за нуждите на ДКЕВР" - 186.72KB
PDF документ Допълнителни разяснения относно документация за обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и консумативи за хардуер за нуждите на ДКЕВР" - b
ZIP документ Доставка на канцеларски материали и консумативи за хардуер за нуждите на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране”, публикувана в АОП с уникален идентификационен номер # 625291 - 1.78MB
PDF документ Предварително обявление за обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и консумативи за хардуер за нуждите на ДКЕВР" вх. № Е-31-00-013245/04.03.2014 г. публикувано в АОП на 05.03.2014 с уникален идентификационен номер 589798. - 250.57KB
2014
ZIP документ Договор за доставка на лазерни принтери; плащания по договора - 1.18MB
ZIP документ ДКЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Физическа денонощна охрана на сградата на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, находяща се в гр. София, бул. „Княз Дондуков № 8-10” - събиране на оферти чрез публикуване на публична покана. Поканата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки под уникален код 9025195. - 106.13KB
2013 ДОСТАВКА НА НАСТОЛНИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ, ПРИНТЕРИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО
ZIP документ ДКЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на настолни компютърни конфигурации, принтери и мултифункционално устройство за нуждите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране”. Поканата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки под уникален код 9021589 - 116.26KB
2013 ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХАРДУЕР
PDF документ Уведомление във връзка с постъпило запитване, относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за хардуер" за нуждите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране - 626.95KB
ZIP документ ДКЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за хардуер за нуждите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ” – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана. Поканата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки под уникален код 9016133. - 249.7KB
2013
PDF документ Уведомление във връзка с постъпило запитване, относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на услугата предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга за нуждите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ - 98.42KB
ZIP документ ДКЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на услугата предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга за нуждите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана. Поканата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки под уникален код 9016134. - 220.57KB
ZIP документ ДКЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на услугата предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране" – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана. Поканата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки под уникален код 9018034. - 756.72KB
2012
ZIP документ ДКЕВР открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Физическа денонощна охрана на сградата на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, находяща се в гр. София, бул. „Княз Дондуков № 8-10” - събиране на оферти чрез публикуване на публична покана. Поканата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки под уникален код 9010849. (АРХИВ) - 193.98KB