За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Жалби

 
PDF документ Отчет за работата по постъпили в държавната комисия за енергийно и водно регулиране жалби, сигнали и искания на потребители за периода 01.01-30.06. 2010 г. - 239.9KB
PDF документ Отчет за работата по постъпили в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране жалби, сигнали и искания на потребители за периода 01.01-31.12.2009 г. - 147.23KB
PDF документ Отчет за работата по постъпили в ДКЕВР жалби и искания за доброволно уреждане на спорове за първото полугодие на 2006 г. - 239.8KB
PDF документ Отчет за работата по постъпили жалби и искания за доброволно уреждане на спорове за 2005 г. - 253.15KB
PDF документ Отчет за работата по постъпили жалби и искания за доброволно уреждане на спорове за третото тримесечие на 2005 г. - 198.29KB
PDF документ Отчет за постъпилите през второто тримесечие жалби и искания за доброволно уреждане на спорове - 213.03KB
PDF документ Отчет за постъпилите през първото тримесечие жалби и искания за доброволно уреждане на спорове - 280.76KB
PDF документ Условия за разглеждане на подадената към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране жалба - 75.91KB