За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


IBAN

IBAN на ДКЕВР от 05.06.2006 г. Считано от 06.03.2015 г., ДКЕВР е преименувана на КЕВР. 

1. За парични преводи в страната:

Идентификатор IBAN Наименование
BG78 BNBG 9661 3000 1420 01 Приходи по Тарифите по ЗЕ и ЗРВКУ
BG16 BNBG 9661 3300 1420 01 Гаранции за участие в конкурси в лева
BG65 BNBG 9661 3600 1420 40 Гаранции за участие в конкурси в евро

BIC кодът на БНБ ЦУ е BNBG BGSD.

 

2. За международни парични преводи:

 Recipient:          КЕВР (EWRC – Energy and Water Regulatory Commission, Bulgaria)

                         8-10 DONDUKOV BLVD.

                         1000 SOFIA

                         BULGARIA

 

Name of bank:     DEUTSCHE BANK AG

Address of bank:  TAUNUSANLAGE 12

City:                   FRANKFURT AM MAIN

SWIFT:               BNBGBGSF

 

 

Account with Institution

Identifier Code:  BNBGBGSD

Name of bank:      Bulgarian National Bank

Address of bank:   Alexander Battenberg Square 1

City:                    Sofia

Zip/Postal Code:   1000

Country:              Bulgaria

Account:              BG78 BNBG 9661 3000 1420 01