За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player

Информационна система

 


PDF документ Анализ на проблеми, свързани с критериите по прилагане на принципа на социална поносимост на водоснабдителните и канализационните услуги, приет с решение на КЕВР по т.3 от Протокол №177/01.09.2016 г. - 513.93KB
PDF документ Регистър на договори за извършването на ВиК услуги, съгласно чл.6 ал.1 т.8 от ЗРВКУ, актуален към 01.08.2016 г. - 173.86KB
PDF документ Сравнителен анализ на ВиК сектора за периода 2009-2014 г., приет с решение на КЕВР по т.1 от Протокол № 246/01.12.2015 г. - 5.36MB
PDF документ Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2012 г., приет с решение на ДКЕВР по т.3 от Протокол № 20/03.02.2014 г. - 1.92MB
PDF документ Сравнителна таблица за нарастване на цените на ВиК услугите и намаляване загубите на вода за регионалните ВиК оператори - 179.1KB
ZIP документ Достигнати годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите за периода 2010-2015 г. - 2.41MB
PDF документ Доклад за планови проверки за 2012 г. - 2.71MB
PDF документ Обществени обсъждания, организирани от ДКЕВР относно утвърждаване на цени във В и К сектора през 2012 г. - 115.96KB
PDF документ Обществени обсъждания, организирани от ДКЕВР относно утвърждаване на цени във В и К сектора през 2011 г. - 98.86KB