За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player

Пренос

Пренос на електрическа енергия

Дружество
(адрес, тел.)

Лицензия

Дейност

Срок
год.

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД, гр. София 1000, ул. "Триадица" 8, тел. 9877472

№ Л-072-04/ 14.02.2001 г.

Лицензия за пренос на електрическа енергия

35