За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player

ВЕЦ

Лицензии за производство на електрическа енергия от ВЕЦ

Дружество
(адрес
, тел., www)

Лицензия

Дейност

Срок
 год.

Обекти на лицензията

Обща инста-
лирана мощност
 МВт

"НЕК" ЕАД, гр. СОФИЯ1040, ул. "Веслец" 5, тел.: 986 56 06, 54 90 455, факс: 987 25 50, 980 12 43, e-mail: nek@nek.bg, www.nek.bg

 № Л-073-01/ 14.02.2001 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ

 35

25 ВЕЦ и ПАВЕЦ

2430.55

"БАД Гранитоид" АД, гр. СОФИЯ – 1000, пл. "Народно събрание" 12, ет.5, тел./факс: 989 02 07

№ Л-113-01/ 20.03.2002 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ

20

ВЕЦ "Рила"
9
.9 МВт
ВЕЦ "Пастра"
5.5 МВт

15.4

"Сииф Мекамиди-Литекс" АД, гр. СОФИЯ – 1000, ул. “Узунджовска” 1, тел.: 980 20 20, факс: 987 20 52, e-mail: v.vlahov@techno-link.com

 № Л-107-01/ 10.05.2001 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ

20

ВЕЦ "Пирин"
21.2 МВт
ВЕЦ "Спанчево"
28 МВт

49.2

"Енерго-про България" АД, гр. СОФИЯ - 1715, ж.к. "Младост" 4, ул. "Бизнес Парк София" 1, сграда 3, ет.4, тел.: 976 99 00, факс: 976 99 04, e-mail: bulgaria@energo-pro.com, www.energo-pro.com

 № Л-117-01/ 12.12.2002 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ

20

ВЕЦ "Попина лъка"
22 МВт

ВЕЦ "Лиляново"
20 МВт

ВЕЦ "Сандански"
14.4 МВт

ВЕЦ "Копринка"
7 МВт

ВЕЦ "Ст. Загора"
22 МВт

85.4

"Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари" ЕООД,  гр. СОФИЯ – 1000, ул. “Узунджовска” 1, тел.: 980 20 20, факс: 987 20 52, e-mail: v.vlahov@techno-link.com

Подадено Заявление
№ ЗЛР-ЗЛ-29/ 12.12.2002 г. за издаване на лицензия

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ

 

ВЕЦ "Пасарел"
32.2 МВт

ВЕЦ "Кокаляне"
22.4 МВт

54.6

"Петрол" АД, гр. СОФИЯ, бул. "Черни връх" 43, п.к. 1407, тел.: 969 02 26, факс: 969 03 50, e-mail: maria.iotova@petrol.bg

Подадено Заявление
№ ЗЛР-ЗЛ-30/ 27.12.2002 г.  за издаване на лицензия

Лицензия за производство на електрическа  енергия от ВЕЦ

 

ВЕЦ "Жребчево"

14.8