За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player

ТЕЦ

Лицензии и разрешения за производство на
електрическа и топлинна енергия от ТЕЦ

Дружество
(адрес, тел.)

Лицензия/ Разрешение

Дейност

Срок
год.

Инсталирана мощност
МВт

ТЕЦ "Марица 3" ЕАД, гр. Димитровград 6400

Лицензия
№ Л-068-03/
14.02.2001

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

10

120

ТЕЦ "Варна" ЕАД, с. Езерово 9129, община Белослав, Варненска област

Лицензия
№ Л-086-01/
21.02.2001 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия

20

6x210

ТЕЦ "МАРИЦА  ИЗТОК 2" ЕАД

с. Ковачево 6265, община Раднево, област Стара Загора

Лицензия
№ Л-091-01/
21.02.2001 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия

20

4x150

ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, с. Големо село, област Кюстендилска, община Бобов дол

Лицензия
№ Л-094-01/
21.02.2001 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия

10

3x200

"Енергийна компания Марица изток ІІІ" АД, (ENTERGY)

Лицензия
№ Л-001-01/ 06.02.2002г.

Лицензия за производство на електрическа  енергия от ТЕЦ "Марица-Изток 3"

20

Брутна мощност 904.4 МВт (±8 МВт)

Енергийна компания "Марица изток ІІІ" АД, (ENTERGY)

 Разрешение
№ Р-001-02/ 06.02.2002 г.

Разрешение за разширение на ТЕЦ "Марица-Изток 3"

41 мес.

Брутна мощност 904.4 МВт (±8 МВт)

"Ей И Ес-3С Марица Изток І" ЕООД

Разрешение
№ Р-002/ 28.06.2002 г.

Разрешение за издаване лицензия за изграждане на нов ТЕЦ

45  мес.

Брутна мощност 670 МВт (±15 МВт) на площадката на ТЕЦ "Марица изток І"