За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player

Промишлени компании

Титуляр на лицензията

Номер на лицензията

Описание на дейността

Срок на лицензията

Промени

1

"СВИЛОЗА 2001" АД

гр. СВИЩОВ - 5253; Западна Индустриална Зона, тел. 0631 / 31036

№ Л-122/23.04.2003 г.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия  20 /двадесет/ години  
2

"НОВА ПЛАМА" АД

гр. ПЛЕВЕН - 5846; Индустриална зона, тел. 064/34056

№ Л-037-03/15.11.2000 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия  15 /петнадесет/ години  
3

"ДЕВЕН" АД

гр. ДЕВНЯ - 9160, тел. 051/92052

№ Л-047-03/06.12.2000 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 20 /двадесет/ години  
4

"БРИКЕЛ" ЕАД

гр. ГЪЛЪБОВО - 6280, Област Стара Загора, тел. 0418/2128243

№ Л-095-05/14.03.2001 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в гр. Гълъбово 10/десет/ години  
№ Л-096-03/14.03.2001 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 10/десет/ години  
5

"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД

гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА - 5100, Област Велико Търново, Ул."Свети княз Борис І", тел. 0618/40596

№ Л-097-03/14.03.2001 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 10/десет/ години  
6

"КРЕМИКОВЦИ" АД

гр. СОФИЯ, Кв."Ботунец", п.к. 1870, тел. 02/9897271

№ Л-098-03/14.03.2001 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 15 /петнадесет/ години  
№ Л-099-05/14.03.2001 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия 15 /петнадесет/ години  
7

"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

гр. БУРГАС - 8104, тел. 055/113211

№ Л-106-03/10.05.2001 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 15 /петнадесет/ години  

8

"ХИМЕНЕРГО" ЕАД
гр. ВРАЦА
ул. Шосе за гр. Мездра, тел. 092/61599

№ Л-112-03/06.03.2002 г.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

10 /десет/ години

 

9

"ВИДАХИМ" АД
гр. ВИДИН 3700
Южна промишлена зона, тел. 094/600230

№ Л-116-03/27.11.2002 г.

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

10 /десет/ години