За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player

Топлоснабдителни компании

Титуляр на лицензията

Номер на лицензията

Описание на дейността

Срок на лицензията

Промени

1

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПРАВЕЦ" ЕАД

гр. ПРАВЕЦ - 2161; ул.  "Работническа" 9, тел. 071/332591

№ Л-004-05/17.10.2000 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Правец 10 /десет/ години  
№ Л-005-02/17.10.2000 г. Лицензия за производство на топлинна енергия  10 /десет/ години  
2

"БЕДЕК" ЕАД

гр. ТРЯВНА - 5350; ул.  "Ангел Кънчев" 146, тел. 0677/3557

№ Л-007-02/17.10.2000 г. Лицензия за производство на топлинна енергия  10 /десет/ години  
3

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО" ЕАД

гр. ГАБРОВО - 5300; ул.  "Индустриална" 6, тел. 066/28611

№ Л-008-03/17.10.2000 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия  20 /двадесет/ години  
№ Л-009-05/17.10.2000 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Габрово 20 /двадесет/ години  
4

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛОВДИВ" ЕАД

гр. ПЛОВДИВ - 4000; бул.  "Васил Левски" 236, тел. 032/953278

№ И1-Л-010-05/16.01.2002 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Пловдив 20 /двадесет/ години

Решение за изменение на Лицензия
№ Л-010-05/17.10.2000 г.

№ И1-Л-011-03/16.01.2002 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия  20 /двадесет/ години

Решение за изменение на Лицензия
№ Л-011-03/17.10.2000 г.

№ И1-Л-012-02/16.01.2002 г. Лицензия за производство на топлинна енергия  7 /седем/ години

Решение за изменение на Лицензия
№ Л-012-02/17.10.2000 г.

5

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД

гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002; ул.  "Никола Габровски" № 71А, тел. 062/42814

№ Л-021-05/15.11.2000 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Велико Търново 20 /двадесет/ години  
№ Л-022-02/15.11.2000 г. Лицензия за производство на топлинна енергия  20 /двадесет/ години  
6

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД

гр. БУРГАС - 8000; Кв."Лозово", Северна промишлена зона, ПК 642, тел. 056/871214

№ Л-023-02/15.11.2000 г. Лицензия за производство на топлинна енергия  20 /двадесет/ години  
№ Л-024-05/15.11.2000 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Бургас 20 /двадесет/ години  
7

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА" ЕАД

гр. ВРАЦА - 3000; Ул".Максим Горки" № 9, тел. 092/24767

№ Л-025-02/15.11.2000 г. Лицензия за производство на топлинна енергия  20 /двадесет/ години  
№ Л- 026-05/15.11.2000 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Враца 20 /двадесет/ години  
8

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЯМБОЛ" ЕАД

гр. ЯМБОЛ - 8600; Квартал "Индустриален", тел.  046/64438

№ Л-027-05/15.11.2000 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Ямбол 10 /десет/ години  
№ Л-028-02/15.11.2000 г. Лицензия за производство на топлинна енергия  10 /десет/ години  
9

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ" ЕАД

гр. РУСЕ - 7000; ул.  "Боримечка" 43, тел. 082/222798

№ Л-029-03/15.11.2000 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия  20 /двадесет/ години  
№ Л-030-05/15.11.2000 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Русе 20 /двадесет/ години  
10

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - СОФИЯ" ЕАД

гр. СОФИЯ - 1680; ул.  "Ястребец" 23, тел. 02/9582215

№ Л-031-02/15.11.2000 г. Лицензия за производство на топлинна енергия  20 /двадесет/ години  
№ Л-032-03/15.11.2000 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия  20 /двадесет/ години  
№ Л-033-05/15.11.2000 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град София 20 /двадесет/ години  
11

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ШУМЕН" ЕАД

гр. ШУМЕН - 9700; ул. "Съединение" 62 А, тел. 054/47107

№ Л-034-05/15.11.2000 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Шумен 20 /двадесет/ години  
№ Л-035-03/15.11.2000 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия  20 /двадесет/ години  
№ О-002 от 15.11.2000 г.  Отказ за издаване на лицензия за  разпределение на природен газ    
12

"МИКРОЕНЕРГИЯ" ООД

гр. БОТЕВГРАД - 2140; Индустриална Зона-Юг, тел. 0723/6087

№ Л-038-05/15.11.2000 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Ботевград 3 /три/ години  
№ Л-039-02/15.11.2000 г. Лицензия за производство на топлинна енергия  3 /три/ години  
13

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВАРНА" ЕАД

гр. ВАРНА - 9020; бул. "Януш Хуняди", тел. 052/449671

№ Л-040-05/06.12.2000 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Варна 20 /двадесет/ години  
№ Л-041-02/06.12.2000 г. Лицензия за производство на топлинна енергия  20 /двадесет/ години  
14

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - КАЗАНЛЪК" ЕАД

гр. КАЗАНЛЪК - 6100; ул. "Цар Освободител" 42, тел. 0431/36884

№ Л-043-03/06.12.2000 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия  20 /двадесет/ години  
№ Л-044-05/06.12.2000 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Казанлък 20 /двадесет/ години  
15

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД

гр. ПЕРНИК - 2300;

кв. "Мошино", ТЕЦ "Република", тел. 076/648105

№ Л-055-03/08.01.2001 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия  15 /петнадесет/ години  
№ Л-056-05/08.01.2001 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Перник 15 /петнадесет/ години  
16

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД

гр. ПЛЕВЕН - 5800; ул. "София" 2, тел. 064/39267

№ Л-058-03/08.01.2001 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия  20 /двадесет/ години  
№ Л-059-05/08.01.2001 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Плевен 20 /двадесет/ години  
17

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД" ЕАД

гр. РАЗГРАД - 7200; ул. "Черна", "Индустриална Зона", тел. 084/27701

№ Л-082-02/21.02.2001 г. Лицензия за производство на топлинна енергия 20 /двадесет/ години  
№ Л-083-05/21.02.2001 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Разград 20 /двадесет/ години  
18

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

гр. СЛИВЕН - 8800; бул. "Ст.Караджа" 17, тел. 044/25257

№ Л-084-03/21.02.2001 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 20 /двадесет/ години  
№ Л-085-05/21.02.2001 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Сливен 20 /двадесет/ години  
19

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЛОВЕЧ" ЕАД

гр. ЛОВЕЧ - 5500; ж.к. "Здравец", тел. 068/21227

№ Л-087-02/21.02.2001 г. Лицензия за производство на топлинна енергия  5 /пет/ години  
№ Л-088-05/21.02.2001 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Ловеч 5 /пет/ години  
20

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - САМОКОВ" ЕАД

гр. САМОКОВ - 2000; ул. "Цар Симеон" 56, тел. 0722/22301

№ Л-089-02/21.02.2001 г. Лицензия за производство на топлинна енергия  10 /десет/ години  
№ Л-090-05/21.02.2001 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Самоков 10 /десет/ години  
21

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ИСКРЕЦ" ЕАД

с. ИСКРЕЦ - 2290; Община Своге, Софийска област, тел. 0716/32198

№ Л-092-02/21.02.2001 г. Лицензия за производство на топлинна енергия 10 /десет/ години  
№ Л-093-05/21.02.2001 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Искрец 10 /десет/ години  
22

"ТТТ - СЛЪНЦЕ" АД

гр. СОФИЯ - 1309, Ул."Кукуш" № 1

№ Л-103-02/21.03.2001 г. Лицензия за производство на топлинна енергия 10 /десет/ години  
23

"ХЕРОС" ЕООД 

гр. ГАБРОВО 5300
ул."Л. Каравелов" 26, тел. 066/31018

№ Л-111-02/06.06.2001 г. Лицензия за производство на топлинна енергия 10 /десет/ години  
24 "ТОПЛИНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ГАЗ ЕКОЛОГИЯ-21" ООД
гр. Стамболийски 4210
бул. "Иван Вазов" №1
№ Л-118-03/12.12.2002 г. Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия 20 /двадесет/ години  
№ Л-119-05/12.12.2002 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Стамболийски 10 /десет/ години  
25 "ТОПЛОФИКАЦИЯ ЛОЗНИЦА" ЕАД, гр. Лозница 7290, ул. Й. Йовков, обл. Разград № Л-120-05/15.01.2003 г. Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Лозница 10 /десет/ години  
№ Л-121-02/15.01.2003 г. Лицензия за производство на топлинна енергия 10 /десет/ години