За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПредседателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост

04.06.2012 г.

Председателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост при следния дневен ред:

1. Предстоящо изменение на цените на топлинна енергия на дружества в сектор „Топлоенергетика”.

2. Предстоящо изменение на цените на електрическа енергия на дружества в сектор "Електроенергетика".

Заседанието ще се проведе на 11.06.2012 г. (понеделник) в сградата на ДКЕВР, бул. "Дондуков" № 8-10 от 15,00 часа в зала № 4. Материалите, които ще се обсъждат, са публикувани на интернет страницата на ДКЕВР – www.dker.bg. Представителите на организациите-членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество се легитимират задължително с пълномощно от организацията, която представляват. Лица без пълномощно няма да се допускат за участие в заседанието на Консултативния съвет.

За повече информация: г-жа Емилия Савева- Главен секретар на ДКЕВР, тел. 02/9 359 618, факс 02/9 888 730.

Съобщението е поставено на 04.06.2012 г.

Материали, които ще се обсъждат:

PDF документ 488.72KB 1. Доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика”
PDF документ 1021.19KB 2. Доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Топлоенергетика”
ZIP документ 160.69KB 3. Обобщен проект на цени на електрическа и топлинна енергия от 01 юли 2012 г.