За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСтановище на ДКЕВР относно възникнали проблеми при прилагане на Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници.

13.03.2012 г.

PDF документ 123.45KB Становище на ДКЕВР относно възникнали проблеми при прилагане на Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници. Становището е прието с протоколно решение № 37 от 12.03.2012 г. по т. 2 и поставено на интернет страницата на ДКЕВР на 13.03.2012 г.