За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДоклад от Председателя на ДКЕВР относно проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия

01.03.2012 г.

Доклад от Председателя на ДКЕВР относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, (обн. ДВ. бр. 17 от 2004 г., изм. и доп. бр. 62 от 2007 г.), приета с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2004 г.
PDF документ 129.35KB