За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПредседателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост

19.12.2011 г.

PDF документ 207.05KB Председателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост, а по-специално : 1. Предстоящо изменение на цените на природния газ за І–во тримесечие на 2012 г. 2. Изменение на одобрените разходи за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, повлияни от изменението на предложените цени на природния газ за І–во тримесечие на 2012 г. Заседанието ще се проведе на 21.12.2011г. (сряда) в сградата на ДКЕВР, бул. “Дондуков “ № 8-10 от 16,00 часа в зала № 4. Материалите, които ще се обсъждат, са публикувани на интернет страницата на ДКЕВР – www.dker.bg. За повече информация: г-жа Емилия Савева- Главен секретар на ДКЕВР, тел. 02/9 359 618. Съобщението е поставено на 19.12.2011 г.