За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerУведомление за отнемане на „ЕН КО ГЕН” ЕАД, с ЕИК 117681013 на лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”.

19.12.2011 г.

PDF документ 91.19KB Уведомление за отнемане на „ЕН КО ГЕН” ЕАД, с ЕИК 117681013 на лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”. Уведомлението е поставено на интернет страницата на ДКЕВР на 19.12.2011 г.