За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerУведомление за откриване на процедура за отнемане на издадената на „ЕН КО ГЕН” ЕАД лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”

24.10.2011 г.

Уведомление за откриване на процедура за отнемане на издадената на „ЕН КО ГЕН” ЕАД лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, срок за отстраняване установените нарушения и насрочване на 22.11.2011г. от 10.00 ч. открито заседание за отнемане на издадената на „ЕН КО ГЕН” ЕАД лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. Уведомлението е поставено на интернет страницата на 24.10.2011 г. от Емилия Савева- Главен секретар на ДКЕВР.
PDF документ 85.24KB