За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПредседателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост 21.09.2011 г.

16.09.2011 г.

Председателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост, а по-специално : 1. Предстоящо изменение и определяне на цените на природния газ за ІV-тото тримесечие на 2011 год. Заседанието ще се проведе на 21.09.2011г. (сряда) в сградата на ДКЕВР, бул. “Дондуков “ № 8-10 от 14,00 часа в зала № 4. За повече информация тел. 02/9 359 641, факс 02/9 359 706. Съобщението е поставено на 16.09.2011 г.
PDF документ 194.35KB Доклад относно Подадено заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІV-то тримесечие на 2011 г.
PDF документ 28.34KB Графика 1
PDF документ 30.31KB Графика 2