За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerРешение на ДКЕВР № Ц-18 от 20.06.2011 г.

21.06.2011 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-18 от 20.06.2011 г. за определяне, считано от 01.07.2011 г. преференциална цена за продажба на електрическа енергия от възобновяеми източници и водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МВт, без ДДС. Решението е публикувано на интернет страницата на ДКЕВР на 21.06.2011 г.
PDF документ 413.89KB Решение на ДКЕВР № Ц-18 от 20.06.2011 г.