За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПредседателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост

21.06.2011 г.

Председателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост, а по-специално : 1. Предстоящо изменение на цените на природния газ за ІІІ-тото тримесечие на 2011 год. 2. Предстоящо изменение на цените на електрическа и топлинна енергия на дружества в сектор „Топлоенергетика”. 3. Предстоящо изменение на цените на електрическа енергия на дружества в сектор „Електроенергетика”. Заседанието ще се проведе на 27.06.2011г. (понеделник) в сградата на ДКЕВР, бул. “Дондуков “ № 8-10 от 14,00 часа в зала № 4. Проектите на решения и докладите, които ще се обсъждат, са публикувани на интернет страницата на ДКЕВР – www.dker.bg. За повече информация: г-жа Емилия Савева- Главен секретар на ДКЕВР, тел. 02/9 359 618, факс 02/9 888 730. Съобщението е поставено на 21.06.2011 г.
PDF документ 608.93KB доклад относно корекции на цените на топлинна енергия и на електрическа енергия от комбинирано производство за втората година от регулаторния период на дружества от сектор „Топлоенергетика”
PDF документ 485.86KB доклад относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика”
PDF документ 162.31KB проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика"
PDF документ 159.9KB проект на решение относно утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин
PDF документ 196.97KB доклад относно подадено заявление от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ.