За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСтановище на ДКЕВР относно постъпили жалби от потребители

23.02.2011 г.

Становище на ДКЕВР относно постъпили жалби от потребители, отговарящи на изискванията на чл.98 ал.1.2.3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката във връзка с изкупуването на енергийни съоръжения, строени по чл. 20, ал.5 от Наредбата № 6 от 9 юни 2004 г. или обекти, който трябва да бъдат изкупени от дружествата по &4 от ЗЕ. Становището е прието с протоколно решение № 25 от 14.02.2011 по т.5. и поставено на интернет страницата на 23.02.2011 г.от Емилия Савева - Главен секретар на ДКЕВР.
PDF документ 126.17KB Становище на ДКЕВР относно постъпили жалби от потребители