За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСтановище относно постъпили жалби в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, свързани със сметки, получавани от потребителите на топлинна енергия.

08.03.2011 г.

Становище относно постъпили жалби в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, свързани със сметки, получавани от потребителите на топлинна енергия. Становището е прието с протоколно решение № 33 от 07.03.2011 по т.2. и поставено на интернет страницата на 08.03.2011 г.от Емилия Савева – Главен секретар на ДКЕВР.
PDF документ 92.21KB Становището е прието с протоколно решение № 33 от 07.03.2011 по т.2. и поставено на интернет страницата на 08.03.2011 г.от Емилия Савева – Главен секретар на ДКЕВР