За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerБългария се присъедини към Регионалната инициатива за интеграция на електроенергийния пазар „Западни Балкани 6“

18.05.2017 г.

    Българският национален регулаторен орган (Комисията за енергийно и водно регулиране), българският преносен системен оператор („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД) и българската енергийна борса („Българска независима енергийна борса“ ЕАД) официално заявиха желанието си активно да участват в Регионалната инициатива за интеграция на електроенергийния пазар „Западни Балкани 6“. Подписалите Меморандума за разбирателство „Западни Балкани 6“ страни се присъединяват към Управителния комитет на Програмата за интегриране на пазара ден-напред, чиято задача е да се обърне внимание на всички мерки и стъпки, необходими за стартирането на функциониращи пазари ден-напред, както в самите подписали страни, така и между тях.

    Меморандумът за разбирателство играе важна роля за развитието на регионалния електроенергиен пазар още от момента на подписването му от представители на договарящите страни в „Западни Балкани 6“ през април 2016 г. Инициативата определя включването на заинтересовани страни от държавите-членки на ЕС, съседни на страните от „Западни Балкани 6“, като особено важен приоритет. С помощта и координацията на Секретариата, заинтересованите страни от всичките шест съседни държави-членки на ЕС сега вече са част от инициативата.

    Директорът на Секретариата на Енергийната общност, г-н Янез Копач, заяви: “Единствено съгласуваният подход към съчетаването на пазарите в Югоизточна Европа ще доведе до нужната ликвидност за подкрепа на конкуренцията и ефективността на пазара, като по този начин ще се увеличат максимално ползите за потребителите на енергия. Начертаването на изкуствени граници в една вече взаимосвързана зона противоречи на духа на Енергийната общност и на Енергийния съюз. Много сме благодарни за сътрудничеството на нашите партньори от ЕС и искрено приветстваме последните присъединили се страни. Тяхното участие е ключ към създаването на един наистина интегриран регион за търговия в Югоизточна Европа”.

    По повод присъединяването към Регионалната инициатива за интеграция на електроенергийния пазар „Западни Балкани 6“, председателят на енергийния регулатор доц. Иван Иванов подчерта: „Комисията за енергийно и водно регулиране оценява включването в тази инициатива като важна стъпка за развитието на регионалния електроенергиен пазар и по-специално, за регионалното обединяване на пазара ден-напред между държавите, участващи в Енергийната общност и съседните държави-членки. По този начин, заедно със съседните страни от ЕС, ние допринасяме за развитието на електроенергийния пазар в Югоизточна Европа и конкретно в страните от Западните Балкани, за постигането на стратегическата цел - създаването на конкурентен, ефикасен и интегриран европейски енергиен пазар.“