За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР И ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЪДИХА АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА РЕГУЛАТОРНАТА ДЕЙНОСТ

03.04.2017 г.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов и членовете на регулатора Александър Йорданов и Владко Владимиров се срещнаха с представители на граждански организации, по тяхно искане. В срещата участваха Цветанка Илиева от Движение „Граждански протест“, гражданката Мария Асими, изпълнителният секретар на Федерацията на потребителите Емил Георгиев, експертът на организацията Иван Бонев, Стоян Грозданов от Фейсбук група „Топлофикация-заблуди и решения“ и енергийният експерт Венцислав Митовски.

КЕВР е убедена, че диалогът с представителите на гражданското общество е естествена среда за конкретни резултати в полза на потребителите на услуги, подчерта председателят на Комисията доц. Иван Иванов. Той заяви, че КЕВР излиза с ценови решения за природния газ в началото на всяко тримесечие на годината и решението от 1 април т.г. е взето в определения законов срок. Доц. Иван Иванов поясни, че при наличие на значително изменение в цената на природния газ, КЕВР е задължена да вземе решения за отражението на тази промяна върху цялата верига на енергийната система. Комисията по закон няма регулаторни функции относно цената на природния газ, тъй като тя е заложена в действащия договор между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газпром“ и се определя по утвърдена формула, отчитаща промяната в международните цени на алтернативните горива за 9-месечен период назад. Регулаторът е отчел стриктно в прилагания ценови модел влиянието на цената на природния газ върху цената на електрическата и на топлинната енергия, произвеждана от топлофикационните дружества, каза председателят на регулатора.

Организираните протести срещу промяната на цените, определяни от КЕВР, нямат политически характер и тяхната цел е постигане на равнопоставеност на потребителите в отношенията им с монополните дружества, беше общото мнение на представителите на гражданските организации. Те призоваха за прилагане в Закона за енергетиката на Директива 83 на Европейската Комисия, с което да се гарантират правата на потребителите на услуги и да се открие възможност за сключване на индивидуални договори между тях и доставчиците на услуги.

При предоставяне на конкретни писмени предложения по отношение на евентуални промени в Общите условия на „Топлофикация София“ АД, КЕВР в сферата на очертаната от закона компетентност, ще излезе с конкретно становище по тях, потвърди доц.Иванов. Предложения в тази насока гражданските организации предстои да внесат в Комисията в най-кратък срок, беше потвърдено на срещата. „Топлофикация София“ АД , в съответствие с установената процедура може да инициира промени в Общите условия. Те следва да бъдат утвърдени от принципала на дружеството – Столична община, след което трябва да бъдат одобрени от КЕВР.Галерия