За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДЕЙНОСТТА "ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ"

09.03.2017 г.

На открити заседания КЕВР обсъди доклади на работни групи на регулатора във връзка с подадени заявления от дружествата "ЕЛ БОНУС" ЕООД и на "Сайт Енерджи" ООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група. Енергийният регулатор проведе открити заседания и по заявленията на "Интеренерго енерджи енжинийъринг" ЛТД и "Балтик Енерджи Партнърс" ОЮ за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия". Открито заседание се състоя и по изготвения доклад относно заявлението на "АГОРА ЕНЕРДЖИ" ООД за изменение/допълнение на издадена лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група".

Представителите на петте дружества подчертаха, че приемат без възражения докладите на работната група по техните заявления. Те отговориха на допълнително поставени въпроси от страна на членове на регулатора, свързани с подготовката и плановете им за участие на пазара за търговия с електроенергия и оценката им за състоянието на конкурентната среда в конкретния пазарен сегмент. Дружествата посочиха, че са извършили предварителни анализи и проучвания на електроенергийния пазар, проведени са и срещи с потенциални клиенти. Определен интерес за някои от тях представлява участието в сегмента за клиенти със Стандартизирани товарови профили, към което те възнамеряват да насочат дейността си като търговци.

Според КЕВР процесът на либерализация на електроенергийния пазар у нас дава възможности на все повече участници да се възползват от предимствата на свободния пазар на електрическа енергия, което ще доведе до по-висока конкуренция и ще допринесе за по-благоприятни условия за търговия както за търговците, така и за производителите и за потребителите.

В съответствие с политиката на прозрачност, докладите на работните групи бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора, а откритите заседания бяха излъчвани онлайн. Окончателни решения по заявленията на петте дружества КЕВР ще вземе на закрито заседание на 16.03.2017 г.Галерия