За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР кани заинтересовани страни да представят писмени мотивирани предложения във връзка с изменение и допълнение на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия

22.02.2017 г.

Във връзка с Решение № 1500 от 06.02.2017 г. на Върховен административен съд на Република България – петчленен състав – I колегия, обнародвано в ДВ № 15 от 14.02.2017 г., Комисията за енергийно и водно регулиране отправя покана към заинтересованите лица и организации, в срок до 10.03.2017 г., да представят в деловодството на Комисията писмени мотивирани предложения за изменения и допълнения на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

Процедурата е в съответствие с провежданата от Комисията политика на пълна прозрачност посредством привличане на всички заинтересовани страни в процеса на подготовката на проекти за изменение на нормативни актове от нейната компетентност.

След анализ на всички постъпили в посочения срок писмени предложения, КЕВР ще изготви проект за изменение и допълнение на ПИКЕЕ, който ще бъде публикуван в Портала за обществени консултации към Министерския съвет. В съответствие със законовите изисквания, по проекта ще се състои и обществено обсъждане в Комисията.