За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСъобщение във връзка със заплащаната годишна лицензионна такса от всички лицензианти

20.02.2017 г.

На основание чл. 38, ал. 1, във връзка с чл. 28 от Закона за енергетиката, всички лицензирани дружества, следва да представят в срок до 17.03.2017 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), годишния си финансов отчет за 2016 г., съдържащ актуална отчетна информация за реализираните приходи за съответната лицензионна дейност, както и попълнена справка за определяне на годишната лицензионна такса.

Електронният формат на справката е публикуван на страницата на Комисията на http://www.dker.bg/docsbg.php?d=5.

Съгласно чл. 3, ал. 7 от Тарифата за таксите, които се събират от КЕВР по ЗЕ, първата вноска от дължимата годишна такса следва да преведете по сметката на КЕВР до 31.03.2017 г. След тази дата върху дължимата сума се начисляват лихви.