За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerЕНЕРГИЙНИЯТ РЕГУЛАТОР ПРЕДСТАВИ ПРЕД ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА КЕВР РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДРУЖЕСТВА

15.12.2016 г.

    На заседание на парламентарната комисия за наблюдение дейността на КЕВР председателят на регулатора доц. Иван Иванов представи отчет за междинните резултати за 2016 г. от изпълнението на годишните инвестиционни програми на ЕСО и на трите електроразпределителни дружества и влиянието им върху качеството на услугите и условията за присъединяване на нови клиенти. В заседанието участваха експерти на регулатора и представители на ръководството на Министерство на енергетиката.

     „Междинните резултати към 30 септември т.г. показват, че заложените инвестиционни дейности не се реализират ритмично и едва през втората половина на годината дружествата са активизирали изпълнението на програмите си“, подчерта доц.Иванов. Той информира, че от началото на 2016 г. досега Комисията е наложила глоби за 11 милиона лева поради неизпълнение на лицензионни задължения на дружествата, чиято дейност регулаторът контролира.

    Отчетните данни на енергийния регулатор показват, че за първите 9 месеца ЕСО ЕАД е изпълнил 56-57% от дейностите в инвестиционната си програма за 2016 г. За „EVN България“ ЕАД този процент е около 64%, а за „Енерго Про“ ЕАД - около 60-61%. „EVN България“ ЕАД е изпълнила 69% от мерките, предвидени за мрежата и 90% за подобряването на сигурността на доставките. Доц. Иванов коментира, че високият процент на изпълнение на инвестиционната програма на дружеството се дължи на не толкова амбициозния обем от заложени мерки, които предвиждат инвестиции в размер на около 26 млн. лева през тази година. При „ЧЕЗ България“ ЕАД изпълнението на планираните инвестиции в качеството на мрежата е 44%, а в повишаване сигурността на доставките - 43%. Обемът на реализираните от дружеството мерки за намаляване на технологичните разходи е 62% от разчетите.

     „Проблемът с изкупуването на електроенергийни съоръжения практически не съществува на териториите, обслужвани от „EVN България“ ЕАД и „Енерго-Про“ ЕАД, но е сериозно предизвикателство за „ЧЕЗ България“ ЕАД“, коментира пред депутатите председателят на енергийния регулатор доц. Иван Иванов. Той посочи, че дружеството има голямо закъснение в изпълнение на задълженията си за изкупуване на съоръжения. Като причина за това от „ЧЕЗ България“ ЕАД са изтъкнали административни пречки, довели до забавянето на очакван кредит от ЕБВР. След получаване на финансирането, електроразпределителното дружество е започнало активно да изпълнява задълженията си и е декларирало пред КЕВР, че до края на 2017 г. ще изпълни задължението си да изкупи всички съоръжения, за които има документи за собственост.

     „Контролната функция на КЕВР по отношение изпълнението на лицензионните задължения на енергийните дружества заема приоритетно място в дейността на регулатора, защото дава необходимите гаранции за стабилното и безпроблемно функциониране на енергийната система на страната. В тази връзка, през първото тримесечие на 2017 г., енергийният регулатор ще извърши обстойна проверка за окончателното изпълнение на годишните инвестиционни планове на ЕСО АД и трите електроразпределителните дружества“, подчерта председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.