За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ СТАНА СЪУЧРЕДИТЕЛ НА НОВОСЪЗДАДЕНАТА ФРАНКОФОНСКА МРЕЖА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ

30.11.2016 г.

Според доц. Иван Иванов включването на КЕВР в международната организация потвърждава стремежа на регулатора да бъде активен участник във формирането на рамковите политики в енергийния сектор

На международна среща в Париж с участието на ръководители на двадесет национални регулаторни органа от ЕС, Канада и Африка беше учредена Франкофонска мрежа на енергийните регулатори. Инициативата е на Комисията за енергийно регулиране (CRE) на Франция и на нейния председател Филип де Ладусет. На учредителния форум присъстваха представители на Европейската Комисия, на европейски и регионални организации за сътрудничество на регулаторите. Българският енергиен регулатор беше представен от неговия председател доц. д-р Иван Иванов.

Международното сътрудничество има значима роля за повишаване капацитета на регулаторните органи и за постигане на целите на регулаторните политики в енергийния сектор в страните-членки, подчерта в изказването си доц. Иван Иванов. Наред с редовното участие на експерти на КЕВР в дейността на асоциациите на енергийните регулатори на европейско и регионално ниво, присъединяването към новоучредената организация е поредно потвърждение за стремежа на българския регулатор да се включи активно в процесите на формиране и провеждане на тези политики, изтъкна той.

Участниците в срещата приеха Заключителна декларация, в която се подчертава мисията на Мрежата да подпомага активно сближаването на целите на регулирането в енергийния сектор за постигане на икономически и социален напредък в отделните страни. В документа се изтъква ролята на диалога по основните въпроси на регулаторните политики, позволяващи да бъдат идентифицирани проблеми и теми от общ интерес и прилагане на най-добри практики.

Приета беше Харта на Франкофонската мрежа на регулаторите, в която се определят нейните цели, задачи и правила за функциониране. Новосъздадената организация ще стимулира развитието на сътрудничеството между енергийните регулатори за повишаване на институционалния им капацитет посредством провеждане на тематични дискусии по актуални проблеми на регулаторните политики, организиране на програми за обучение и технически обмен между страните-членки.

Участието на България в Международното Франкофонско движение бележи началото си преди повече от две десетилетия. От 1993 г. страната ни е пълноправен член на Международната организация на франкофонията, в която днес членуват 55 държави, а 13 страни са със статут на наблюдатели. През последните години в обсега на организацията все по-значимо място заемат програмите за сътрудничество на експертно ниво в различни области и развитие на контактите между министерства, държавни институции и професионални асоциации.Галерия