За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „НОВОИЗГРАДЕНАТА МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА С РУМЪНИЯ ИМА ВАЖЕН ПРИНОС ЗА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ И НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“

11.11.2016 г.

    Проектът е в изпълнение на изискванията на Европейския енергиен съюз и на европейската енергийна стратегия за междусистемна свързаност на газопреносните системи между страните от региона

     „Изграждането на новата междусистемна газова връзка между България и Румъния е важен фактор за гарантиране на енергийната сигурност и енергийната независимост на България и на Югоизточна Европа. Проектът съответства изцяло на изискванията на Европейския енергиен съюз и е практически принос в постигането на целите на европейската енергийна стратегия за междусистемна свързаност на газопреносните системи между страните от региона“. Това заяви председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов на церемонията край гр. Мартен, където беше официално открита и въведена в експлоатация българо-румънската интерконекторна газова връзка „Русе-Гюргево“. Изтъкнато беше, че успешното завършване на проекта е плод на много добрите двустранни взаимотношения и на съвместните усилия, както на ниво правителства, така и на всички компетентни държавни институции, в това число и регулаторните органи на двете страни. Благодарение на отличните връзки между българския и румънския регулатор беше приета нормативната регулаторна уредба, отваряща пътя за реализацията и бъдещата дейност на интерконекторната връзка в съответствие с европейските изисквания, каза председателят на КЕВР.

     „Пускането в експлоатация на новия интерконектор е много силен знак за успешна диверсификация на доставките на природен газ за България, както и на доставки от България към Източна и Централна Европа. Реална полза от гарантирането на постоянни и сигурни доставки на синьо гориво ще имат битовите и индустриалните потребители в България и Румъния, което неминуемо допринася за икономическия просперитет на двете страни“, заяви доц. Иван Иванов. В заключение той изрази увереност, че през следващите няколко години държавите на Балканите с ускорени темпове предстои да преначертаят енергийната карта на региона, с което да дадат своя принос за изграждане на новата енергийна архитектура на континента.

    На откриването на новата междусистемна газова връзка „Русе-Гюргево“ присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, министри от България и Румъния, представители на Европейската комисия, български и румънски компании от газовия сектор. Сред официалните гости на церемонията по откриването бяха и членовете на КЕВР Евгения Харитонова и Александър Йорданов.

    Проектът "Междусистемна газова връзка България - Румъния" (IBR) е реализиран съвместно от "Булгартрансгаз" ЕАД и "Трансгаз" С.А., съгласно подписан Меморандум за разбирателство. Проектът е разделен на три части: участък под р. Дунав, наземна част на българската територия и наземна част на румънска територия. Реверсивната междусистемна връзка е с обща дължина 25 км., от които 15,4 км. на българска територия, 7,5 км на румънска територия и 2,1 км подводен преход през р. Дунав. Максималният капацитет на интерконектора е 1,5 млрд. м3/год. с диаметър на тръбата 500 мм. и работно налягане 54 бара.Галерия