За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР И ПРОГРАМА "ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ" СТАРТИРАХА ПЛАН ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЕМИНАР ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОВИТЕ СТАНДАРТИ

04.11.2016 г.

Целта на проявата е да се разширява експертният капацитет на КЕВР при предоставянето на достъп до обществена информация

Практически аспекти по прилагането на най-новите промени в законовата рамка за осигуряване на достъпа на гражданите до обществена информация бяха основна тема на съвместния двудневен семинар, организиран от КЕВР и Програма „Достъп до информация“ /ПДИ/. Семинарът с участието на експерти от различни звена на администрацията на регулатора се състоя по инициатива на регулатора и е част от утвърдения план за дългосрочно сътрудничество на институцията с ПДИ.  Целта на проявата е да бъде надграден експертният капацитет на КЕВР при изпълнение на ангажиментите на институцията по предоставяне на обществена информация и утвърждаване на прозрачността на институцията като един от основните принципи на доброто управление.

В контекста на последните промени в ЗДОИ изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов представиха утвърдените международни и национални практики при осигуряване на достъпа до информация и специфичното приложно поле на категориите предоставяна информация. Обсъдени бяха и конкретни примери за добри практики за оптимизиране на достъпа на гражданите до информация, отнасящи се до дейността на институциите.  В рамките на дискусията експертите на КЕВР и представителите на ПДИ обсъдиха конкретни казуси, свързани с режима на предоставяне на информация, касаеща лични данни или търговска тайна на трети лица, случаите за надделяващ обществен интерес и др.

Съгласно Плана за сътрудничество, Комисията за енергийно и водно регулиране и Програма „Достъп до информация“ ще продължат да си взаимодействат с цел разширяване на прозрачността и публичността на регулатора и достъпа на гражданите до информация в обхвата на неговата дейност.Галерия