За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРЕДСТОИ ДА ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ СВОБОДНИЯ ПАЗАР

02.11.2016 г.

Очакваните икономии от планираната мярка са близо 5000 лв. на годишна база

„До края на 2016 година Комисията за енергийно и водно регулиране предстои да обяви обществена поръчка за доставчик на електрическа енергия от свободния пазар. По този начин регулаторът дава своя принос българските потребители да обсъдят внимателно и да направят своя информиран избор за възможностите, които разкрива либерализацията на електроенергийния ни пазар“. Това обяви пред журналисти председателят на регулатора доц. Иван Иванов. Според него изборът на доставчик е право, а не задължение и всеки потребител следва да анализира офертите на търговците и да вземе решение, съобразно профила на потреблението си и очакваните ползи.

Направените разчети показват, че решението за доставка на електроенергия от свободния пазар е оправдано за регулатора, тъй като в резултат на това разходите за издръжка на КЕВР се очаква да намалеят с около 5000 лева на годишна база. „За всяка организация на бюджетна издръжка спестяването на подобен разход е от голямо значение и нашата преценка е, че това е една добра възможност, защото формира допълнителен ресурс за повишаване на нашия експертен капацитет, с което изпълняваме още по-добре възложените ни функции в служба на обществото“, подчерта председателят на КЕВР.