За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДоц. Иван Иванов: Магистърските стажантски програми имат важно значение за професионалната реализация на младите специалисти и са от голяма полза за държавните институции и ВУЗ

28.10.2016 г.

„Сътрудничеството на държавните институции с висшите учебни заведения  в рамките на студентските магистърски стажове има важно значение за професионалната реализация на младите специалисти. Това е  своеобразен мост към практическото прилагане в реална работна среда на получените от тях теоретични познания, което е крайната цел на съвременното академично обучение. Ползата е както за институциите, пред които се откриват възможности да привличат необходимите им млади специалисти, така и за студентите, получаващи трудови умения в различни области и шанс за развитие.“ Това заяви председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов на среща със студенти от магистърската програма „Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор“ в Нов Български Университет, които бяха на едномесечен стаж в енергийния регулатор. Според доц. Иванов магистърските стажове са израз на доброто партньорство на КЕВР с висшите училища и доказателство за това е провеждането им от регулатора за поредна година.

По време на магистърския стаж в дирекциите „Електроенергетика и топлоенергетика“ и „Природен газ“, студентите бяха запознати с действащата нормативна уредба на КЕВР, с приложението на регламентите на ЕК, сътрудничеството с европейските енергийни регулаторни органи с цел синхронизиране на националната регулаторна рамка и прилагане на европейските правила. В практически план бяха разяснени и моделите на ценообразуване на електроенергията, на топлинната енергия и на природния газ, процедурите по издаването на лицензии, методологията за анализ на бизнес плановете за развитие на дружествата.

На срещата с председателя на КЕВР студентите от НБУ подчертаха голямата полза от магистърските стажове като възможност бъдещите специалисти да придобиват практически умения в избраната от тях специалност. Според тях, като приемаща организация, Комисията е създала всички необходими условия за запознаването им със спецификата в работата на  регулатора и с възможностите за развитие в желаната от тях посока.Галерия