За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: ПОЛЗОТВОРНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ И ГРЪЦКИЯ ЕНЕРГИЕН РЕГУЛАТОР ДОПРИНАСЯ ЗА УСКОРЕНОТО РАЗВИТИЕ НА ГАЗОВИТЕ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ И ЗА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ НА РЕГИОНА

05.10.2016 г.

Председателят на КЕВР участва в среща за втората обвързваща фаза на пазарния тест по проекта за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция – България „Комотини-Стара Загора“

„Изграждането на междусистемната газова връзка между България и Гърция „Комотини-Стара Загора“ е първата истински значима стъпка за реална диверсификация на доставките на природен газ, която води до конкурентна среда и енергийна сигурност не само на България, а и на региона. Като важна част от създаването на Вертикалния газов коридор, проектът допринася за постигане целите на енергийната политика на ЕС и за енергийната сигурност на Югоизточна Европа“. Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов в изказването си пред участниците в специална среща, свързана с втората обвързваща фаза на пазарния тест по проекта за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция – България „Комотини-Стара Загора“. Изтъкнато беше, че с предстоящото откриване на българо-румънската междусистемна връзка Русе-Гюргево, България изпълнява ангажиментите си към Вертикалния газов коридор, а ускоряването на газовата връзка със Сърбия подпомага постигането на енергийна сигурност на Западните Балкани.  В събитието участваха министрите на енергетиката на България и Гърция Теменужка Петкова и Панос Скурлетис, представителят на ЕК Катарина Сиков от Главна дирекция „Енергетика“, членове на КЕВР и на гръцкия енергиен регулатор RAE,  БЕХ, IGI Poseidon, ръководствата на българо-гръцкото смесено дружество за изграждане на проекта за междусистемна газова връзка „Комотини-Стара Загора“, представители на чуждестранни търговски дружества - AKFEL,NOBLE CLEAN,LINDEN,NAFTOGAZ,TRANSGAZ - Romania,Tag - Austria, OMV, Future Energy и др.

Наред с установеното ползотворно сътрудничество между правителствата на двете страни, ключова роля за успешното реализиране на проекта за междусистемната връзка „Комотини-Стара Загора“ има и отличното партньорство между българския и гръцкия енергиен регулатор, каза председателят на КЕВР доц. Иванов. В кратък срок КЕВР и RAE са утвърдили актуализираните Указания за управление и разпределение на капацитетите на газовата връзка на базата на европейските правила. Друга важна стъпка са утвърдените образци за известия към участниците в двете фази на пазарния тест, което дава  възможности за участие на широк кръг търговци на природен газ. По този начин се създават ясни гаранции за равнопоставеност и за справедливо регулиране на транзита на природен газ, подчерта доц. Иванов. Като особено важен фактор той изтъкна решението на двата регулатора да премахнат всички пречки пред участието на компании, които не са се включили с необвързващи оферти в Първата фаза на пазарния тест. Те ще могат да се включат с оферти в рамките на Втората фаза, което ще разшири максимално броя на компаниите, които ще могат да резервират капацитет. КЕВР и RAE са дали своя принос и за сключеното Споразумение за междусистемна свързаност между операторите на газопреносните мрежи на двете страни, с което е създадена възможността за виртуален обратен пренос на природен газ и вече има реализирани сделки, информира председателят на КЕВР.

Спирайки се на дейността на българския регулатор за създаването на нормативна уредба в строго съответствие с европейските директиви и регламенти в сектор „Природен газ“, доц. Иван Иванов запозна участниците в срещата за извършените промени в регулаторната политика, насочени към стимулиране развитието на газовия пазар. В резултат на приетите нормативни промени са облекчени разрешителните режими за бизнеса. Изменени са Правилата за достъп до газопреносната мрежа, с което отпадат изискванията търговците да имат договор за доставка на природен газ и резервиран капацитет в газопреносните мрежи на съседните страни. В Правилата за търговия с природен газ са въведени ясни процедури за смяна на доставчика и за обслужване на СТИ. Комисията е направила промени и в Правилата за определяне цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, като е въведен европейския входно-изходен модел с различни ценови зони.

Българският енергиен регулатор ще продължи неотклонно усилията си за хармонизиране на нормативната база, насочена не само към реализацията на проекта за междусистемна газова връзка между България и Гърция - IGB, но и към развитието на регионалния пазар на природен газ, заяви в заключение председателят на КЕВР. Регулаторът ще прилага всички настъпващи промени в европейската регулационна рамка и по-специално в Четвъртия Енергиен пакет, с които се осигурява прозрачност и справедливост в търговията с природен газ.Галерия