За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСЪОБЩЕНИЕ

КЕВР инициира процедура по изменение и допълнение на Наредба №6 за присъединяване на производители и клиенти на ел. енергия към преносната или към електроразпределителните мрежи

05.10.2016 г.

    Комисията за енергийно и водно регулиране инициира процедура по изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към електроразпределителните електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г.). 

    Процедурата е в изпълнение на провежданата от Комисията политика на пълна прозрачност посредством привличане на всички заинтересовани страни в процеса на подготовката на проекти за изменение на нормативни актове от нейната компетентност.

    Заинтересованите лица и организации, в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение, могат да представят в деловодството на Комисията писмени мотивирани предложения за изменения на съществуващите разпоредби в Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към електроразпределителните електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г.), както и за допълнения, които считат, че следва да намерят място в наредбата в съответствие с нейния предмет, определен в Закона за енергетиката.

    След анализ на всички постъпили в посочения срок писмени предложения, създадената работна група на КЕВР ще изготви проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към електроразпределителните електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г.), който ще бъде публикуван в Портала за обществени консултации към Министерския съвет. В съответствие със законовите изисквания, по проекта ще се състои и обществено обсъждане в Комисията.