За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerЕНЕРГИЙНИЯТ РЕГУЛАТОР ПРЕДСТАВИ ПРЕД ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА КЕВР ВЛИЯНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОГРАМИ НА ДРУЖЕСТВАТА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

30.09.2016 г.

Съгласно Енергийната стратегия до 2025 г. 30% от домакинствата у нас трябва да бъдат газифицирани и един от факторите за постигане на тази цел е изпълнението на инвестиционните програми на дружествата за развитие на газопреносната и газоразпределителната мрежа. Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на заседанието на парламентарната Комисия за наблюдение дейността на ДКЕВР. Към 2016 г. 75 000 български домакинства - около 3%, ползват природен газ за отопление, докато в същото време този дял в страните от ЕС е средно 30 на сто. Прогнозите са, че в резултат на мерките по европейската програма DESIRE техният дял ще достигне 5% през следващите 2 години. Според дружествата битовата газификация се забавя поради недостатъчно развитата газопреносна мрежа в отделни региони и ниските доходи на населението. По тази причина усилията на газоразпределителните дружества се фокусират основно към сключване на договори с индустриални потребители на природен газ, което за тях е значително по-изгодно, заяви на заседанието доц. Иван Иванов.

 КЕВР извърши значими промени в регулаторната си политика, насочени към стимулиране на инвестициите на газоразпределителните дружества в развитието на мрежите и повишаване дела на газификацията в България с оглед изпълнението на целите на европейската енергийна политика за ограничаване на емисиите, подчерта ръководителят на регулатора. В изпълнение на националните мерки за намаляване на административната тежест и облекчаване на процедурите за бизнеса, Комисията е приела нормативни промени, облекчаващи разрешителните режими. Изменени са Правилата за достъп до газопреносната мрежа, с което отпадат изискванията търговците да имат договор за доставка на природен газ и резервиран капацитет в газопреносните мрежи на съседните страни. В Правилата за търговия с природен газ са въведени ясни процедури за смяна на доставчика и за обслужване на СТИ, а с изменения в Правилата за балансиране на газопреносната мрежа е възможна виртуалната търговия с природен газ, която от 3 месеца вече реално функционира през точката между България и Гърция - Кулата/Сидерокастро, поясни доц. Иван Иванов. Комисията е направила промени и в Правилата за определяне цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа като е въведен европейския входно-изходен модел с различни ценови зони. Сред предстоящите задачи на КЕВР за усъвършенстване на нормативната база в областта на газовия сектор, ръководителят на регулатора очерта измененията в Показателите за определяне качеството на доставяния природен газ и в Правилата за управление на претоварването. По този начин българският енергиен регулатор ще финализира цялостния пакет от промени в подзаконовата уредба за хармонизиране на регулаторната рамка в сектора в съответствие с изискванията на европейските регламенти и директиви.Галерия