За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: КЕВР ИМА ГОТОВНОСТ ДА УЧАСТВА АКТИВНО В ИЗРАБОТВАНЕТО НА ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ ЗА ЕФЕКТИВНОТО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КРАЖБИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ

27.09.2016 г.

„За ефективно противодействие срещу кражбите на електроенергия са необходими спешни промени в Закона за енергетиката, които ясно да разпишат правомощията на КЕВР в тази насока. В момента тези правомощия, залегнали в Правилата за измерване на количеството електроенергия, са атакувани по съдебен ред и това не дава правна възможност на регулатора да предприеме необходимите промени. Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов пред участниците на организираната от в. „24 часа“ Кръгла маса „Да спрем кражбите на енергия и електросъоръжения“. В проявата участваха министърът на енергетиката Теменужка Петкова, председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, представители на МВР и ДАНС, дружества в сектор Енергетика, енергийни експерти, Комисията за защита на потребителите.

Регулаторът очаква на втора инстанция петчленен състав на ВАС да се произнесе относно правната възможност Комисията да постановява, както срок за санкциите при установени кражби на електроенергия, така и размера на цената на неотчетената електроенергия, поясни председателят на КЕВР. Той информира, че срещу сегашните Правила за измерване количеството електроенергия има заведени съдебни дела от страна на ЕВН, две фирми и едно физическо лице. Тричленен състав на ВАС се е произнесъл с решение на първа инстанция, че Комисията не притежава такива правомощия и съгласно Закона за енергетиката може единствено да издава констативен протокол в подобни случаи. „Всичко това налага при предстоящите промени в закона да бъдат включени и поправки, които ясно и категорично да оправомощават КЕВР да приеме промени, с които да се увеличат значително санкциите при кражба на електроенергия“, заяви доц. Иванов. Регулаторът категорично смята, че само с по-строги дисциплиниращи мерки може да се постигнат видими резултати срещу кражбите на електроенергия и съоръжения, които носят загуби не само на отделния потребител и на енергийните дружества, но имат и пряко отношение към състоянието на критичната енергийна инфраструктура и енергийната сигурност на страната.

Участниците в Кръглата маса се обединиха около идеята специална работна група към Министерство на енергетиката да обобщи всички направени предложения за промени в законовата и подзаконовата нормативна уредба. Според министъра на енергетиката Теменужка Петкова в предстоящите до края на годината промени в Закона за енергетиката е възможно да бъдат включени и допълнителни текстове, с които да се разреши проблемът с посегателства срещу енергийни обекти. Идеята на промените е тези посегателства да се разглеждат по бързо производство, а налаганите санкции да бъдат в значително по-високи размери за да имат възпиращ ефект.

По време на дискусията ръководствата на трите електроразпределителни дружества представиха статистика за извършените нарушения, свързани с кражби на електричество, в резултат на които търпят загуби за милиони левове и се стига до аварии, поставящи в опасност сигурността на електрозахранването и дори до смъртни случаи. Те призоваха за въвеждане на максимални санкции, включително парични, в случаите на кражби на електроенергия и съоръжения от електроенергийната инфраструктура.Галерия