За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДЕЛЕГАЦИЯ НА КЕВР Е НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В РУМЪНИЯ ЗА ОБМЯНА НА РЕГУЛАТОРНИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР И СВЪРЗАНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПАЗАРИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ

26.09.2016 г.

На 26 и 27 септември 2016 г. делегация на КЕВР, водена от председателя на регулатора доц. Иван Иванов, е на работно посещение в Букурещ по покана на президента на Енергийния регулаторен орган на Румъния /ANRE/ Никулае Хаврилет. В състава на българската делегация участват членът на Комисията Евгения Харитонова и ръководни експерти от дирекциите „Електроенергетика и топлоенергетика“, „Природен газ“ и „Правна“.

През днешния първи ден на визитата се предвижда двете делегации да обменят информация за добри регулаторни практики в областта на либерализацията на електроенергийния пазар, по-специално борсовата търговия в сегмента „в рамките на деня“, както и за въвеждането на разпоредбите на европейските Мрежови кодекси за природен газ. Българските представители ще запознаят румънските си колеги с хода на либерализацията на електроенергийния пазар у нас и отговорностите на българския регулатор за прилагане на европейските регулации за интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с електроенергия /REMIT/. Специално внимание в двустранните разговори ще бъде отделено на изграждането на трансграничните междусистемни връзки в региона и ролята на регулаторите за свързаността на регионалните пазари на електроенергия и природен газ. В рамките на двудневната визита български и румънски експерти, съвместно с представители на NordPool и норвежкия регулатор NVE, ще обменят опит в областта на успешните практики за мониторинг на електроенергийния пазар като ключов фактор за гарантиране прозрачността на борсовата търговия, равнопоставеността на участниците в нея и предотвратяването на нерегламентирани практики от страна на търговци. Българската делегация ще запознае румънските си колеги с резултатите от реализирания българо-норвежки проект за въвеждане на европейски електроенергиен пазар у нас и ролята му за повишаване на експертния капацитет на КЕВР в областта на мониторинга. Представителите на румънския регулаторен орган ANRE ще представят опита си в осъществяване на борсовия мониторинг, постепенното премахване на регулираните цени и мерките за защита на уязвимите потребители съгласно националното законодателство.

Посещението е продължение на установените активни контакти между КЕВР и Енергийния регулаторен орган на Румъния. През февруари т.г., по време на визитата на румънска делегация у нас, беше подписано Споразумение за сътрудничество между двата национални енергийни регулатора, насочено към повишаване качеството на регулаторния процес чрез различни форми на съвместна дейност по теми от общ интерес - обмяна на информация, документация и полезни практики, както и други инициативи за развитие на експертния им капацитет.