За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЕВР ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ ИЗПРАТИ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД ПО ПОВОД ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ МИНЬОРИ

18.08.2016 г.

По повод днешния празник на заетите в миннодобивния отрасъл – Деня на миньора, председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изпрати поздравителен адрес до ръководството на "Мини Марица-изток" ЕАД. От името на членовете на енергийния регулатор в поздравлението се отправят пожелания до българските миньори за здраве, семейно щастие, просперитет и нови трудови успехи.

"Миннодобивната индустрия е отрасъл със стратегическо значение за икономическата стабилност и енергийната независимост на страната. "Мини Марица-изток" ЕАД заема ключово място сред значимите предприятия в минния въгледобив и като структуроопределящо дружество в енергийната система на страната има безспорна роля за националната сигурност на страната. Затова на този ден всички ние споделяме атмосферата на вашия празник, респектирани от родолюбивият ви девиз: "Енергийна независимост и национална сигурност", се казва в поздравителния адрес. Председателят на КЕВР изразява убедеността си, че положителните тенденции в енергетиката и намаляването на междуфирмената задлъжнялост на дружествата в отрасъла създават предпоставки за тяхното финансово стабилизиране и за осигуряване на инвестиции в модернизацията и сигурността на производството. "Не се съмнявам, че това ще създаде предпоставки за успешното развитие на комплекса "Мини Марица-изток" ЕАД и на цялата ни минна индустрия", се подчертава в поздравителния адрес до ръководството на дружеството.