За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЕВР УЧАСТВАХА В ДИСКУСИЯТА "КАК ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ"

25.07.2016 г.

Проблемите на енергийната бедност и мерките на институциите за защита на уязвимите потребителите бяха темата на проведената публична дискусия, организирана от Омбудсмана на Република България, съвместно с Националната асоциация "Активни потребители". В работата на форума участваха и членът на КЕВР г-жа Евгения Харитонова и експерти на регулатора. На дискусията присъстваха заместник-министри на енергетиката и на регионалното развитие и благоустройството, представители на парламентарните комисии по енергетика, по бюджет и финанси и по демографската политика, експерти от Министерство на икономиката, национално представените синдикални централи, Комисията за защита на потребителите, Икономическия и социален съвет, Федерацията на потребителите, Националното сдружение на общините, Асоциацията на търговците на електроенергия, ЕРП, граждански организации.

В рамките на проявата бяха изнесени статистически данни за нивото на енергийна бедност в България, според които близо 2 милиона български граждани разходват за електроенергия над 10% от разполагаемия месечен доход. Други данни от изследванията показват, че 20 на сто от парично бедните потребители отделят една пета от доходите си за заплащане на разходи за електроенергия, което крие рискове да попаднат в групата на енергийно бедните - самотни възрастни хора с ниски доходи, домакинствата с безработни лица и многодетни семейства.

Участниците в публичната дискусия обсъдиха проект на меморандум, който предвижда разработване на Национална стратегия за защита на уязвимите потребители, създаване на постоянен Съвет по проблемите на енергийната бедност, провеждане на постоянен мониторинг на енергийната бедност, както и прилагане на различни инструменти и механизми- социални тарифи, опрощаване на лихви и гъвкави схеми за разсрочване при закъснели плащания, насърчаване и активно информиране на потребителите за ползите от енергийната ефективност и др.

"Проектът за меморандум в голяма степен включва мерки, които вече са обсъждани в междуведомствената работна група и експерти на ЕК и Световната банка за защита на уязвимите потребители, в която КЕВР участва активно. Като колективен орган КЕВР ще обсъди мерките, залегнали в меморандума, и допълнително ще излезе с предложения по него", заяви в изказването си на дискусията членът на регулатора г-жа Евгения Харитонова . Тя подчерта, че подобен документ би бил добра стъпка за разширяване кръга на заинтересованите страни в решаването на проблемите на енергийната бедност у нас. Спирайки се на някои от предлаганите мерки, свързани с гарантиране свободата на избора на доставчик в условията на либерализирания енергиен пазар, г-жа Харитонова посочи, че с приетата през м. март специална Инструкция за смяна на доставчика, КЕВР е създала напълно достъпен механизъм, който облекчава избора на битовите потребители. От 1 април 2016 г. битовите потребители имат възможността по свой свободен избор, безплатно и по опростена процедура да внасят заявленията си за избор на нов доставчик в ЕРП. За разлика от много други държави, те имат възможност не само да заявят излизане от регулирания на свободния пазар на електроенергия, но и безпроблемно да се върнат обратно на регулирани цени. Тази възможност срещна подкрепата на цялата Комисия, защото е ясен механизъм за допълнителна защита на потребителите, подчерта членът на енергийния регулатор Евгения Харитонова. Заедно с представители на Министерство на енергетиката, МТСП и други заинтересовани институции, Комисията е разработила и други защитни механизми за уязвимите потребители, в т.ч. и забраната за изключване на електрозахранването за конкретни категории лица, създаване на информационен портал за сравнение на предлаганите оферти и др., допълни експертът от КЕВР Пламен Младеновски, и.д. директор "Електроенергетика и топлоенергетика" в регулатора.Галерия