За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerАЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: КЕВР ИЗПЪЛНЯВА СВОИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ПО ВЪВЕЖДАНЕТО И СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЯЗВИМИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

22.07.2016 г.

"Българският енергиен и воден регулатор е пряко ангажиран с гарантиране защитата на уязвимите потребители в България защото това е задължително условие за успешното преминаване към пълна либерализация на електроенергийния пазар. Важно място в цялостния пакет от мерки за защита на тези потребители има и темата за енергийната ефективност и приложението на новите информационни технологии в тази област". Това заяви членът на регулатора Александър Йорданов, който беше официален гост на проведената международна Кръгла маса, посветена на намаляването на енергийната бедност в България. Проявата беше организирана в рамките на проекта CRR-Extended, с участието на представители от авторитетни международни организации - Royal Institute of technology в Стокхолм, Imperial College в Лондон, Karsruher Institut fur Technologie, BICA, Атинския университет, Junior Achievement-България, български държавни и образователни институции.

В приветствието си към участниците от името на българския енергиен и воден регулатор, Александър Йорданов подчерта подкрепата на институцията за провеждането на подобни форуми, които дават възможност за обмяна на добри практики по отношение на иновативни и работещи модели за повишаване на енергийната ефективност като елемент от подкрепата за енергийно бедни домакинства. Той изрази убеждението си, че българските и чуждестранните представители на предприемаческия, неправителствения, академичния и публичния сектор ще изградят дългосрочни партньорства с цел разширяване информираността и енергийното образование на уязвимите потребители.

В заключение членът на КЕВР Александър Йорданов потвърди готовността на регулатора да изпълни всички свои ангажименти по въвеждането и спазването на мерките за защита на уязвимите потребители, с което страната ни, като член на Европейския съюз, прилага един от водещите принципи на съвременните социални държави – принципа на солидарността.Галерия