За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerЕксперти от КЕВР участваха в публична дискусия за рисковете от енергийна бедност

22.07.2016 г.

"Защитата на енергийно уязвимите потребители в условията на пълната либерализация на електроенергийния пазар е приоритетен въпрос в дейността на КЕВР. Съвместно с представители на компетентните държавни институции и на ЕК беше разработен пакет от мерки, които обхващат над 1 милион потребители и по този начин се предотвратява евентуален риск от социално изключване на тези потребители". Това заяви Пламен Младеновски, и.д. директор на Дирекция "Електроенергетика и топлоенергетика" на публична дискусия, посветена на рисковете от енергийна бедност. В проявата, организирана от КТ "Подкрепа" и Институт "Отворено общество", участваха представители на заинтересовани държавни институции, Омбудсманът на Република България, граждански организации и медии.

В рамките на дискусията бяха представени изводите от анализ на Институт "Отворено общество" за енергийната бедност, според който за всеки пети български гражданин съществува риск от парична или енергийна бедност. Представени бяха модели и сценарии, според които при повишаване на цените на електроенергията с 10 на сто всеки пети гражданин у нас или около 1,5 млн. души би бил застрашен да попадне в категорията енергийно бедни - предимно бедните самотни възрастни хора, безработните и бедните деца с деца. В анализа се посочва, че е възможно защитните мерки в планирания социален пакет да не достигнат до 1/3 от най-уязвимите потребители, което може да застраши икономическата, социалната и политическата стабилност в страната.

По време на дискусията бяха обсъдени различни подходи за преодоляване на енергийната бедност, в т.ч. системни мерки, които да включват както компенсаторни механизми, насочени към най-уязвимите групи, така и стъпки за подобряване на тяхната информираност, достъпа до електроенергия и енергийната ефективност.Галерия