За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПРИЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ "СОФИЙСКА ВОДА" АД

22.07.2016 г.

КЕВР публикува на своята интернет страница приетите Общи условия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от "Софийска вода" АД. Решението е взето от регулатора на закрито заседание на 13.07.2016 г. Съгласно действащата нормативна уредба, проектите за Общи условия на ВИК дружествата се внасят със заявления от тях за разглеждане и одобрение от КЕВР на основание чл. 6, ал. 1, т. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

Създадената работна група на регулатора извърши анализ на проекта на Общи условия на "Софийска вода" АД с цел проверка за съответствието му със законовите изисквания, приложими към Общите условия на В и К операторите. Изготвеният доклад беше приет на закрито заседание на КЕВР и беше публикуван на интернет страницата на Комисията. Проведено беше обществено обсъждане с участието на Омбудсмана, Българска асоциация по водите, дирекция "Управление на водите" в МОСВ, на "Софийска вода" АД, Комисията за наблюдение на КЕВР към Народното събрание, Движение ДЕН и "Граждански контрол", Асоциация за балканско сътрудничество, граждани. Според становището на Комисията за защита на потребителите в Общите условия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от "Софийска вода" АД не се съдържат неравноправни клаузи и се осигурява равнопоставеност между страните.