За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerВ КЕВР БЯХА ПРОВЕДЕНИ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ПО ЦЕНОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВиК ДРУЖЕСТВА

13.07.2016 г.

       На открити заседания КЕВР обсъди внесени заявления от ВиК оператори за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационни услуги. Разгледани бяха докладите на работните групи по ценовите предложения на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр.Разград, "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр.Враца, "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич, "Водоснабдяване и канализация - Видин " ЕООД, "Водоснабдяване и канализация–Бебреш" ЕООД, гр. Ботевград. Докладите на работните групи бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора в съответствие с нормативните изисквания.

       На основание на съществуващата нормативна възможност за разглеждане по ускорена процедура, непосредствено след откритите заседания, КЕВР проведе обществени обсъждания по ценовите заявления на ВиК дружествата. В тях участваха и представители на Българската асоциация по водите, на Националния браншови синдикат "Водоснабдител" - КНСБ, на Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" – КТ "Подкрепа", на Българската Търговско Промишлена палата, на Съюза на ВиК операторите в Република България, както и представители на общински ръководства. По време на дискусията участниците изложиха становищата си във връзка с ценовите предложения на Комисията. В установения законов срок дружествата-заявители ще депозират в писмен вид становищата си и експертите на регулатора ще се произнесат мотивирано по тях.

       Окончателните решения по внесените ценови заявления на петте ВиК дружества ще бъдат публикувани след закритото заседание на КЕВР на 29.07.2106 г.

     След заседанията председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира пред представители на медиите, че регулаторът ще обсъди внимателно предложенията, постъпили в хода на обсъжданията. „Крайните ценови решения на Комисията ще бъдат в защита на обществения интерес и ще отразяват доказаните ценообразуващи фактори на всяко едно от ВиК дружествата. Решенията ще бъдат балансирани и ще бъдат изцяло съобразени със съществуващите прагове на социална поносимост, които са различни в отделните области на страната“, подчерта ръководителят на регулатора.

      С цел разширяване на публичността и прозрачността на дейността на регулатора, откритите заседания и обществените обсъждания бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на КЕВР.Галерия