За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДОЦ.Д-Р ИВАН ИВАНОВ : „ЦЕНОВИТЕ РЕШЕНИЯ НА КЕВР ЗА НОВИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД СА ПЛОД НА ЯСНА ИКОНОМИЧЕСКА ЛОГИКА И СА СИГНАЛ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ЗА СТАБИЛНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА ЕНЕРГЕТИКАТА“

30.06.2016 г.

        КЕВР утвърди окончателните цени от 1 юли на електрическата, на топлинната енергия и на енергията, произведена от топлоцентрали по комбиниран способ

       Комисията за енергийно и водно регулиране обяви окончателното си решение за цените на електрическата енергия и топлинната енергия, които влизат в сила от 1 юли за следващия едногодишен регулаторен период. Решенията бяха оповестени на пресконференция с участието на специализирания състав „Енергетика“ на Комисията, след приключване на закритите заседания на регулатора.

       Цената на електроенергията за потребителите на ЧЕЗ остава непроменена, за клиентите на EVN увеличението е 0,83 на сто, а за ЕНЕРГО-ПРО - намалението е 0,88 на сто. Средно претеглено увеличението на цената на електрическата енергия за битовите абонати в страната е в размер на 0,04 на сто. „Ако едно домакинство има сметка за ток в размер на 100 лева, увеличението от 1 юли върху тази сума ще е 4 стотинки“, поясни на пресконференцията председателят на регулатора Иван Иванов

       С решението на Комисията се ограничава кроссубсидирането между цените на битовите и небитовите абонати на ЕРП и в резултат на това разходите на небитовите потребители на регулирания пазар се намаляват средно със 10%, информира председателят на регулатора доц. Иван Иванов. Малките фирми, ползващи електроенергия на ниско напрежение, ще заплащат значително по-ниски от досегашните цени. При върховата енергия поевтиняването е между 7,76% и 12,63% за различните доставчици. В същото време дневната тарифа за дребния бизнес намалява между 8 и 17 процента.

       Средното намаление на цените в сектор "Топлоенергетика" за цялата страна е 2,5 на сто, реши Комисията. Понижава се цената на топлинната енергия и на топлата вода, както и преференциалната цена за високоефективната електрическа енергия, произвеждана по комбиниран начин от топлофикациите, чийто основен енергоизточник е природния газ. Основният фактор за промяната е новата цена на синьото гориво, което от 1 юли става по-ниска с 10%“, поясни доц. Иван Иванов. Най-голямо е намалението за „Топлофикация Разград“ - с 5,86% на топлофикационната услуга и с 3,4% за преференцията за произвежданата високоефективна електроенергия. За клиентите на „Топлофикация София“ намалението на цените на парното и топлата вода е с 3,43%, а произведената електроенергия ще бъде изкупувана с 4,36% по-евтино. В Пловдив и Варна намалението на топлинната енергия е съответно с 2,44 % и с 1,59 %, във Велико Търново – с 4,35 на сто, във Враца - с 4,27%.

        „Определените от Комисията цени почиват на пределно ясна икономическа логика. В своите решения новият състав на регулатора се ръководи от четири основни принципа – прозрачност, устойчивост на решенията, законосъобразност и справедливост. Тези принципи са водещи и в решенията на регулаторите в останалите европейски страни и ние се придържаме към тях“, подчерта доц. Иван Иванов. Според него оповестените днес ценови решения са ясен сигнал към гражданите и към бизнеса за стабилност и устойчивост на сектор "Енергетика“. Специално беше изтъкната ролята на приетите законодателни промени за реформата в сектора, които са позволили цената на електроенергията за домакинствата практически да остане без промяна. Доц. Иван Иванов припомни, че през миналата година в отрасъла бяха направени съществени промени със създаването на Фонд "Сигурност на електроенергийната система". В него влизат както 5% от приходите от енергийните дружества, в т.ч. и ЕСО и „Булгартрансгаз“, така и вече 100% от приходите от продажба на въглеродните емисии. „Събраните средства са около 470 млн. лв., което е един мащабен ресурс, благодарение на който цените на електроенергията са в сегашните размери, включително и намаляването от 1 юли на добавката "задължение към обществото" с 1,06 лв.“, каза председателят на КЕВР. Той допълни, че друг фактор за обявените цени е и съкращаването на досегашната диспропорция между цените на високоефективната и топлинната енергия, както и частичното елиминиране на кроссубсидирането между цените за битовите и небитовите абонати.

       На пресконференцията доц. Иван Иванов припомни, че през месец юли предстои да бъде нотифицирана окончателно Наредбата за облекчаване тежестта за едрата индустрия в резултат на цените на електроенергията, произвеждана от ВЕИ. С влизането й в сила със задна дата от 1.08.2015 г. на индустрията ще бъдат възстановени средствата, натрупани за целта във Фонд "Сигурност на електроенергийната система. Според него това ще се отрази много благоприятно на българската тежка индустрия, тъй като ще повиши нейната конкурентоспособност. Оповестяването на новите ценови решения беше излъчвано пряко в интернет страницата на КЕВР с цел разширяване на прозрачността и публичността на работата на регулатора.Галерия