За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДоц. Иван Иванов присъства на официалното подписване на Споразумението за междусистемна свързаност между България и Гърция

24.06.2016 г.

Споразумението е важна стъпка за осигуряване на алтернативни източници и доставчици на природен газ за България

На официална церемония в Сидерокастро, Гърция, операторите на газопреносните системи на България и Гърция – "Булгартрансгаз" ЕАД и DESFA S.A. подписаха Споразумение за междусистемна свързаност на точката на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро. Споразумението се сключва за първоначален тестови период от три месеца - от 1 юли до 1 октомври 2016 година. На церемонията по подписването присъства и председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов.

С подписаното споразумение се улеснява трансграничната търговия на природен газ и се осигурява възможност за максимално използване на капацитета на взаимосвързаните газопреносни мрежи. Това е първата важна стъпка, даваща реална възможност България да получава природен газ от други направления и от други доставчици, различни от сегашните. През следващите три месеца предстоят тестове на възможността за виртуални сделки, при които ще може да договаряме доставки на природен газ от Гърция, без да се налага той физически да бъде доставян у нас. Количествата ще се приспадат от обемите синьо гориво, предназначени за Гърция, които преминават през наша територия. Преносът ще става на точката на междусистемно свързване Кулата-Сидирокакстро. Виртуални количества газ ще се доставят и от терминала за втечнен природен газ на Ревитуса в Гърция, което е още една възможност за диверсификация на доставките. Осигуряването на обратен виртуален пренос на точката на междусистемна свързаност между България и Гърция е важна стъпка за прилагането на хармонизирани пазарни правила за постигане на интегриран европейски пазар на природен газ. За пръв път се осигурява достъп на трети страни до газопреносната мрежа, с което ще се постигне и конкуренция между доставчиците на природен газ.

С подписаното Споразумение за междусистемно свързване, на точката на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро, се въвеждат на практика изискванията на Регламент (ЕС) №312/2014 за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи и на Регламент (ЕС) 703/2015 за установяване на Мрежов кодекс относно правила за оперативна съвместимост и обмен на данни. Важен фактор за успешното прилагане на Споразумението са разписаните ясни процедури, произтичащи от изискванията на Регламент 2015/703 за тяхното въвеждане от 1.05.2016 г.

На проведената на 7 юни работна среща на газовите оператори на двете страни по повод предстоящото подписване на Споразумението, председателят на КЕВР Иван Иванов изрази пълната подкрепа на българския регулатор за усилията на операторите на газопреносните мрежи на България и Гърция за развитието на газовия пазар в региона. Той бе категоричен, че свързаността на газовите пазари посредством изграждането на междусистемни връзки позволява промяна на продължилото десетилетия статукво и прави възможно създаването на национален и впоследствие – на регионален газов пазар, основан на пазарните принципи и на реална конкуренция на доставките, водещи до по-добри цени и по-добро качество на доставките. От името на КЕВР Иван Иванов изрази високата оценка за усилията на всички заинтересовани страни, като специално подчерта активната насърчаваща и медиаторска роля на Европейската комисия, чиито последователни усилия са насочени към развитието и либерализацията на газовите пазари на континента. Потвърдена бе и готовността на българския регулатор, в случай че финалното споразумение налага това, в най-кратки срокове да промени регулаторната рамка.Галерия