За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНА ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ КЕВР ОБСЪДИ ЦЕНОВИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕТ ВиК ДРУЖЕСТВА

15.06.2016 г.

На открити заседания КЕВР обсъди внесени заявления от ВиК оператори за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационни услуги. Разгледани бяха докладите на работните групи по ценовите предложения на "Напоителни системи" ЕАД, гр.София, "Водоснабдяване, канализация и териториален инженеринг" ЕООД, гр.Велинград, "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД, "Водоснабдяване и канализация-П" ЕООД, гр. Панагюрище, "Водоснабдяване и канализация–Златни пясъци" ООД, гр. Варна. В съответствие с нормативните изисквания докладите на работните групи бяха предварително публикувани на интернет страницата на регулатора.

На основание на нормативната възможност за ускорена процедура, непосредствено след откритите заседания, КЕВР проведе и обществени обсъждания по ценовите заявления на ВиК дружествата. В тях, освен ВиК дружествата, участваха представители на Българската асоциация по водите, на Националния браншови синдикат "Водоснабдител"-КНСБ, на Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" – КТ "Подкрепа". По време на дискусията участниците изложиха становищата си във връзка с ценовите предложения на Комисията в докладите на работните групи. В установения законов срок дружествата-заявители ще внесат в писмен вид становищата си и експертите на регулатора ще се произнесат мотивирано по тях.

КЕВР ще излезе с окончателно решение по внесените заявления за цени на петте ВиК дружества след закритото си заседание на 30.06.2106 г.

С цел разширяване на публичността и прозрачността, откритите заседания и обществените обсъждания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.Галерия