За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ С ГОЛЯМО МНОЗИНСТВО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЕВР ПРЕЗ 2015 Г.

08.06.2016 г.

       На пленарното си заседание Народното събрание прие Годишния доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране през 2015 г. Докладът беше подкрепен от 114 народни представители, един - „против“ и трима - „въздържали се“. Пред депутатите председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов подчерта, че през изминалата година и два месеца от избора на новия си състав, Комисията не е била подлагана на политически натиск и не се е поддала на влияние от страна на корпоративни среди. Председателят на регулатора изтъкна, че започналата през 2015 г. реформа в сектор „Енергетика” се основава на три основни фактора. „Първият стълб е парламентарната Комисия по енергетика, вторият е Министерството на енергетиката и третият е самата КЕВР. Енергетиката е като трикрако столче и ако едно от краката му го няма - столчето става нестабилно”, заяви Иван Иванов. По думите му Комисията е постигнала значителен напредък в прилагането на законовите и нормативните изисквания, а провежданата от нея ценова политика е довела до намаляване дефицита на НЕК и е допринесла за значителното подобряване на финансовото състояние на обществения доставчик. Сред основните направления в дейността на регулатора председателят на КЕВР посочи последователната работа на целия състав на Комисията и нейните експерти по отношение на ценовото регулиране в различните сектори, лицензионната и контролна дейност и работата със сигнали и жалби на гражданите.

       Като изрази благодарност за добрите оценки и направените препоръки за бъдещата работа на КЕВР, в края на проведените дебати по Годишния доклад доц. д-р Иван Иванов посочи, че през 2016 г. регулаторът ще продължи активното си участие в провеждането на реформите в областта на енергетиката, ВиК сектора, либерализацията на енергийния и газовия пазар, защитата на уязвимите потребители. Той изрази увереност, че с предстоящите си законодателни решения Парламентът ще продължи подкрепата си за усилията на независимия регулатор за ефективното и устойчиво развитие на тези важни сектори на българската икономика.Галерия